ซีพี ออลล์ เสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% ต่อปี เรตติ้ง A+ ซื้อได้ 20-22 กุมภา 66

ซีพี ออลล์ เสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% เรตติ้ง A+ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จองซื้อได้ 20-22 กุมภาพันธ์นี้

7-Eleven เซเว่น อีเลฟเว่น
ภาพจาก Shutterstock

หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท

หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 หุ้นกู้มีอายุ 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท

หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 หุ้นกู้มีอายุ 12 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดเสนอขายรวมไม่เกิน 12,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 12,000,000,000 บาท อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ โดยบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 24 มกราคม 2566

ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปทรูมันนี่ได้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกุ้ที่จะครบกำหนดในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2566 จำนวนเงินที่ใช้ประมาณ 9,937 ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้เงินภายในไตรมาส 2 ปี 2566 (2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 2,063 ล้านบาท ภายในไตรมาส 2 ปี 2566

*การลงทุนมีความเสี่ยง ทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน*

ที่มา – True Money, SEC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา