ผลพวงโควิด ผลิตภาพโลกจะหายเกือบ 7% เทียบได้กับพนักงานประจำทั่วโลกตกงาน 195 ล้านคน

Workers
Photo by Scott Blake on Unsplash

ผลกระทบโควิด หายนะทางเศรษฐกิจระดับโลก

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN) ออกรายงานระบุว่า ผลพวงของโควิด-19 ส่งผลให้ในไตรมาส 2 ของปี 2020 โลกจะสูญเสียผลิตภาพ (Productivity) 6.7% หรือเทียบได้กับพนักงานประจำทั่วโลกตกงาน 195 ล้านคน (คิดบนฐานของการทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือวันละ 8 ชั่วโมง)

Guy Ryder ผู้อำนวยใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ระบุว่า “ภาคแรงงานและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา ตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับหายนะทางเศรษฐกิจกันทั้งนั้น”

ก่อนหน้านี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศออกรายงานที่ระบุว่า วิกฤตโควิด-19 จะทำคนตกงานทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 25 ล้านคน ซึ่งรุนแรงกว่าวิกฤตปี 2008 แต่ในความเป็นจริงหนักหนาสาหัสกว่านั้น เพราะผ่านไปเพียงไตรมาสแรกของปี 2020 ปรากฏว่ามีคนตกงานทั่วโลกแล้วกว่า 30 ล้านคน

ปัจจุบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศยังไม่ออกรายงานฉบับเต็มที่คาดการณ์สถานการณ์แรงงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของปี เพราะสถานการณ์วิกฤตยังไม่นิ่ง และที่สำคัญต้องพึ่งปัจจัยด้านนโยบายของแต่ละประเทศเองด้วย

ที่มา – Financial Times

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา