Costa Coffee เปิดตัวถ้วยกาแฟสีรุ้ง ฉลอง Pride month แด่กลุ่ม LGBT

Costa Coffee ในประเทศอังกฤษ เปิดคอลเล็กชั่นถ้วยกาแฟสีรุ้ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง Pride month หรือเดือนแห่งการฉลองของกลุ่มเพศทางเลือก หรือ LGBT เป็นแบบลิมิเต็ด อิดิชั่น

ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีขึ้นชื่อว่าเป็น Pride month เดือนแห่งการเฉลิมฉลองของกลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งในช่วงหลายปีให้หลังนี้มีการแสดงออกอย่างเสรีภาพมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ และมีหลายแบรนด์ให้การสนับสนุนมากขึ้นเช่นกัน

ในปีนี้เชนร้านกาแฟ Costa Coffee ได้ทำการสนับสนุนด้วยการออกแก้วกาแฟแบบรีไซเคิลคอลเล็กชั่นใหม่ เป็นถ้วยสีรุ้ง แบบ Limited Edition ในปีก่อน Costa Coffee ก็ให้การสนับสนุนในช่วงนี้เช่นกัน เนรมินตทุกอย่างให้กลายเป็นสีรุ้ง

ทางผู้บริหารของ Costa ในอังกฤษ และไอร์แลนดืได้เปิดเผยว่า ถ้วยสีรุ้งที่ออกมาใหม่นี้เป็นเพียงแค่หนึ่งวิธีที่สนุกๆ ในการเฉลิมฉลอง และสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ความเสมอภาค และความหลากหลายของมนุษย์อีกด้วย ซึ่งแบรนด์ต้องการสนับสนุนสิทธิของทุกคน

อย่างไรก็ตามถ้วยสายรุ้งนี้ไม่ได้มีจำหน่ายทุกสาขา ตอนนี้มีจำหน่ายแค่ที่ Edinburgh และ Chelmsford หลังจากนัน้มีแผนที่จะไปที่ London ในวันที่ 2 กรกฎาคม Glasgow วันที่ 9 กรกฎาคม Brighton และ Leeds วันที่ 30 กรกฎาคม Manchester และ Cardiff วันที่ 20 สิงหาคม

Source

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา