แบบนี้ก็มีด้วย! ประกันภัยข้าวโพดฯ คปภ.อนุมัติ 14 บริษัทรับประกันได้ค่าเบี้ยแค่ 65 บาท/ไร่/ปี

คนไทยเราฟังเรื่องประกันก็ร้องยี้แล้ว แต่ต่างประเทศไม่ว่าอาชีพไหนเขาก็ป้องกันความเสี่ยงกันทั้งนั้น โดยเฉพาะเกษตรกร อย่างที่เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินเดีย เขามีประกันภัยพืชผล สวนผลไม้ ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิดภัยพิบัติ อย่างน้อยเขาก็มีเงินใช้จ่าย ไทยเราก็แพ้ไม่ได้ ล่าสุดมีประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับเขาแล้ว!!

ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เบี้ย 65 บาท/ไร่/ปี จ่ายสินไหม 1,500 บาท/ไร่

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บอกว่า กลาง ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา คปภ. อนุมัติ “กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/62 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” แล้ว

แบบประกันที่ว่าเบี้ยฯ อยู่ที่ 65 บาทต่อไร่ (รวมอาการแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)โดยความคุ้มครองจะแนวทางเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี แบ่งเป็น 2 อย่างได้แก่

 • ส่วนแรก ค่าสินไหม 1,500 บาทต่อไร่ สำหรับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ หรือภัยจากช้างป่า
 • ส่วนที่ 2 ค่าสินไหม 750 บาทต่อไร่ กรณีความเสียหายจากศัตรูพืช หรือโรคระบาด

14 บริษัทประกันวินาศภัยที่ขายประกันข้าวโพดฯ มีใครบ้าง?

 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI
 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ AXA

คปภ. เล็งออกประกันภัยให้เกษตรกรเพิ่มเติม

ตอนนี้คปภ. ซึ่งเป็นคนอนุมัติแบบประกันภัยต่างๆ ตอนนี้มีแบบประกันให้เกษตรกรมากขึ้น เช่น การประกันภัยทุเรียน การประกันภัยโคนม ฯลฯ ส่วนตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาวิจัยประกันภัยพืชผลและผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เพิ่มเพื่อทำให้การใช้ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

ส่วนแบบประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่งอนุมัติทาง คปภ. ตั้งเป้าหมายพื้นที่ 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรผู้เอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย รวมวงเงินไม่เกิน 130 ล้านบาท

สรุป

คปภ. อนุมัติประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว เลือกได้ 14 บริษัทประกันภัย หลังจากนี้เราน่าจะเห็นแบบประกันภัยใหม่ๆ ในไทยเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีประกันภัยโคนม ประกันภัยทุเรียน ฯลฯ ซึ่งประกันเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีภาครัฐคอยผลักดัน ให้คนคุ้นเคยกับประกันภัยมากขึ้น และป้องกันความเสี่ยงในระดับครัวเรือนด้วย เผื่อในอนาคตเราอาจจะเห็นข่าวม็อบเกษตรกรน้อยลง…

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา