รู้จัก Conicle สตาร์ตอัพเล็งขยายธุรกิจโตขึ้น 10 เท่า ช่วยดันทุกองค์กรก้าวสู่ Learning Organization

ปัจจุบันการเรียนรู้อย่างยั่งยืนกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของหลายองค์กร เพราะยิ่งพนักงานเก่งมากเท่าไร องค์กรก็มีโอกาสเติบโตมากเท่านั้น แต่จะทำอย่างไรให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีระบบ และนี่คือสิ่งที่ Conicle มุ่งมั่นในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร

Conicle คือสตาร์ตอัพผู้พัฒนาโซลูชันด้านการเรียนรู้สำหรับองค์กร ทั้งแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ (Conicle Learning Experience Platform) หลักสูตรเสริมการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ให้คนทำงาน (ConicleX-Professional Lifelong Learning) และบริการให้คำแนะนำจากทีมงานมืออาชีพ (Conicle Service) ที่ให้บริการมากกว่า 8 ปี และก้าวสู่การเป็น People Tech อย่างเต็มรูปแบบ

Conicle มีเป้าหมายเตรียมขยายธุรกิจให้เติบโต 10 เท่า ภายใน 5 ปี แล้วโมเดลธุรกิจของ Conicle คืออะไร และกว่าจะถึงเป้าหมายต้องใช้กลยุทธ์แบบไหน Brand Inside อยากชวนมาร่วมกันหาคำตอบ

Conicle

Conicle มุ่งสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ในทุกวัน “Everyday Learning Experience”

Conicle ก่อตั้งโดยคุณนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ , CEO & Co-Founder และคุณอนพัทย์ วิมลประภาพร , CTO & Co-Founder ผ่านจุดเริ่มต้นที่หยิบเรื่อง Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต มายกระดับการพัฒนาคนในองค์กรต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่วัดผลเรื่องดังกล่าวได้จริง

จากจุดเริ่มต้นเมื่อ 8 ปีก่อน Conicle ไปเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับศักยภาพการทำงานให้กับพนักงาน และองค์กรชั้นนำกว่า 100 แห่งในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากมาย เช่น AIS, PTT, Thaioil, Kiatnakin Phatra Bank, CP ALL และอื่น ๆ อีกมากมาย และได้จัดงาน Conicle Everyday Learning Experience เพื่อถ่ายทอดแนวคิด และความเชื่อที่ต้องการการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ

ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ Conicle ที่ตอบโจทย์ทั้งพนักงานผู้เรียน (Learner), ผู้ดูแลระบบ (HR หรือ Admin) รวมถึงผู้บริหาร (Executive) เพื่อช่วยให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองในทุก ๆ วัน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้ในอนาคต

เปิด 3 โซลูชันหลักของ Conicle

หากเจาะไปที่ธุรกิจของ Conicle จะแบ่งได้เป็น 3 โซลูชันหลักประกอบด้วย

Conicle Learning Experience Platform หรือระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับองค์กร ที่ช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้ ผสมผสานทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ผ่านการออกแบบการเรียนรู้โดย HR หรือ Admin ซึ่งสามารถติดตามความคืบหน้าของการเรียน และการวัดผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ทั้งมอบประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุก เรียนรู้ได้ทุกวัน ผ่านฟีเจอร์ หรือเกมการเรียนรู้ต่าง ๆ

ConicleX-Professional Lifelong Learning หรือแหล่งรวบรวมหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับคนทำงานกว่า 1,000 หลักสูตร ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การพัฒนาอาชีพ, การพัฒนาตัวเอง, ทักษะการแก้ไขปัญหา, ทักษะการเป็นผู้นำ, การใช้เทคโนโลยี, วิทยาการข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กร และบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.coniclex.com

Conicle Service หรือบริการให้คำปรึกษาด้วยทีมที่มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจโครงสร้างธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมในไทย พร้อมให้บริษัทออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนในองค์กรให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย

สร้างการเรียนรู้ให้รอบด้าน ด้วย 2 ระบบ

ปัจจุบันการเรียนรู้ในองค์กรจะมี 2 รูปแบบที่เป็นที่นิยมคือ LMS (Learning Management System) ที่เน้นให้ HR หรือหัวหน้างานวางแผนการเรียนรู้ และวัดผลอย่างเป็นระบบ กับ LXP (Learning Experience Platform) ระบบที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์เพื่อดึงความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

Conicle เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้งานทั้ง 2 ระบบ จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับองค์กร ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน และออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ได้ง่าย จนเกิดเป็นการเรียนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เช่น การเปิดให้ HR หรือ Admin สามารถออกแบบการเรียนรู้ อัปโหลดเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งรูปแบบ ภาพนิ่ง วีดีโอ เสียง และอื่น ๆ เข้าไปในระบบหรือจะเป็นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการทำโพล หรือส่งข้อความเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น และสามารถใช้ระบบ Gamification เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน มีการสะสมคะแนนแสดงผลผ่าน Leaderboard ช่วยให้เกิดการแข่งขัน หรือจะสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลต่าง ๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ HR หรือ Admin สามารถติดตามผลการเรียนรู้ผ่าน Dashboard ที่ช่วยในการโฟกัสจุดที่ต้องการพัฒนา และวางแผนต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Conicle ยังเปิดให้ผู้เรียนสามารถสร้างคอนเทนต์ได้เอง (User Generated Content) เพื่อแชร์กันกับผู้เรียนท่านอื่น และผู้เรียนสามารถสร้าง Playlists ของตัวเองได้ และสามารถกด Subscribe ของผู้เรียนท่านอื่นได้ ถือเป็นการสร้าง Socialize ระหว่างผู้เรียนด้วย

Conicle

สร้างการเติบโต 10 เท่า ภายใน 5 ปี

ปัจจุบัน Conicle มีลูกค้าองค์กรกว่า 100 บริษัท จากหลายอุตสาหกรรมทั้งโทรคมนาคม พลังงาน ธนาคาร ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และอื่น ๆ อีกมากมาย มีผู้ใช้งานรวมประมาณ 1 ล้านคน โดยแต่ละเดือนจะมี Active User ราว 3 แสนราย และนับตั้งแต่ก่อตั้ง มีผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มมากกว่า 10 ล้านชั่วโมง

สำหรับเป้าหมายการทำงานในอีก 3-5 ปีข้างหน้า Conicle ตั้งเป้าเติบโตอีก 10 เท่า ซึ่งการไปถึงเป้าหมาย บริษัทจะทำตลาดทั้งลูกค้าองค์กรในประเทศ รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับลูกค้าทั่วไป ก่อนขยายแพลตฟอร์มไปให้บริการในประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

“Lifelong Learning เป็นตลาดที่ใหญ่มาก และเป็นตลาดเกิดใหม่ที่ไม่ได้เข้าไปทดแทนตลาดเก่า เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และ Conicle จาก HRTech จะต่อยอดเป็น PeopleTech โดยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเข้าไปยกระดับผู้คนในกลุ่มวัยทำงาน” คุณนกรณ์ กล่าว

สนใจทดลองใช้ระบบ หรือต้องการคำแนะนำ Conicle Learning Experience Solutions ได้ที่
ลิงก์: https://bit.ly/3Jnmc4y
Email: contact@conicle.com
เบอร์ติดต่อ: 02-430-6699 หรือ 02-430-6696

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Conicle
Website: www.conicle.com
Facebook: Conicle – Learning Experience
LINEOA: @Conicle

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา