ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastics)

พลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastics) เป็นหนึ่งในแนวคิดเรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อมกำลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรต่างๆ เริ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

และนั่นทำให้พลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ หรือ Compostable Bioplastics ถูกพูดถึงและนำเข้ามาใช้เป็นทางเลือกเพื่อช่วยลดปัญหาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นคุณสมบัติเด่น คือ เป็นพลาสติกที่มีอายุสั้นลง สลายตัวได้เร็วกว่าพลาสติกทั่วไปมาก ลดโอกาสการตกลงไปในสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ำ หรือทะเล

PTT Global Chemical หรือ GC ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยได้ให้ความรู้เรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า Compostable Bioplastics คือ พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพในสภาพที่เหมาะสม เช่น ในกองปุ๋ยหมักหรือในการฝังกลบ (Landfill) โดยท้ายที่สุดจะไม่ทิ้งสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน Compostable

สำหรับสภาวะที่เหมาะสมในการสลายตัว ขึ้นกับอุณหภูมิ ความชื้น จุลินทรีย์ ตามมาตรฐาน ASTM D6400, EN 13432 และ ISO 17088 จะใช้เวลาประมาณ 6-24 เดือน จุดเด่นสำคัญคือ เมื่อพลาสติกชีวภาพสลายตัวจนหมดสิ้น จะไม่มีไมโครพลาสติกปนเปื้อน เพราะโมเลกุลของพลาสติกชีวภาพสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ จนกลายเป็นสารชีวมวล น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์

หากผู้ประกอบการ หรือ ประชาชน ต้องการใช้งานพลาสติกชีวภาพให้สังเกตจากฉลาก GC Compostableนอกจากเพื่อสร้างความมั่นใจว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพยังช่วยในการคัดแยกไม่ให้ปะปนกับพลาสติกทั่วไป

เนื่องจากปัจจุบัน ขวดพลาสติกเกือบทั้งหมดในตลาดเป็นขวด PET ซึ่งมีกระบวนการ Recycle ที่แตกต่างจากพลาสติกชีวภาพ ดังนั้น ประชาชนสามารถสังเกตฉลาก GC Compostable และช่วยกันคัดแยกพลาสติกทั้งสองชนิดออกจากกันเพื่อประโยชน์ในการ Recycle ถือเป็นการช่วยโลกในระยะยาว

พลาสติกชีวภาพ ได้รับการรับรองว่าเป็น Food Contact Grade ปลอดภัยในการใช้สัมผัสอาหาร ปัจจุบันมีองค์กร ร้านค้าหลายแห่งเริ่มนำไปใช้งานแล้ว เช่น Cafe Amazon ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก GC Compostable คือ แก้วร้อนและหลอด โดยเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม 2562 ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ด้วยพลาสติกที่มีฉลาก GC Compostable โดยสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ได้ที่

https://www.bio-eco.co.th/
https://www.sunmumshopping.com/product-category/by-brands-th/sunbio-th/
http://jtpackoffoods.com/
https://www.facebook.com/opurethailand/
http://www.pp.co.th/products/pla/pla.html
https://www.excelplastic.com/why.php
https://www.thainam.co.th/th/product

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ GC ได้ร่วมมือกับโครงการ “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” สร้าง “ไลฟ์สไตล์ลดขยะ” ภายใต้แนวคิด GC Circular living ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก ในการลดขยะ โดยนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วย 3 ขั้นตอนลดการลดขยะพลาสติก

เริ่มต้นจากเหรียญรางวัลทั้ง 5 ภาค จะทำจากพลาสติกรีไซเคิล ที่สนับสนุนโดย GC และ Srithai ขั้นตอนที่สอง ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single Use Plastic) ด้วยการใช้แก้วพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ หรือ GC Compostable Cup ตามจุดแจกน้ำต่างๆ และขั้นตอนสุดท้าย GC จะรวบรวมขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วจากการวิ่งทั่วประเทศ มาผ่านกระบวนการ Upcycling จากขยะพลาสติกให้เป็นสายคล้องเหรียญรางวัล และเสื้อก้าวคนละก้าว เพื่อหารายได้สนับสนุนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับโครงการฯ ต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา