Coffee Beans by Dao ตัวอย่าง SME ตั้งรับเชิงรุกเพื่อรับมือโควิด-19 

ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME จดทะเบียนมากกว่า 3 ล้านราย​ ก่อให้เกิดการจ้างงานราว 12 ล้านคน  SME จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับทั้งระบบเศรษฐกิจ หนึ่งในภารกิจสำคัญของประเทศ คือ ต้องทำให้ SME สามารถอยู่รอดและผ่านพ้นสถานการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้

แน่นอนว่า SME เองก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเร่งฟื้นตัวจากความเปลี่ยนแปลงให้ได้โดยเร็วที่สุด

ตั้งรับเชิงรุก ปรับธุรกิจใหม่เพื่อความอยู่รอด

ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ เจ้าของร้าน Coffee Beans by Dao ร้านอาหารและเบเกอร์รี่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง บอกว่า ร้านดำเนินธุรกิจมากว่า 24 ปี เดิมเปิดให้บริการ 9 สาขา มีพนักงานกว่า 600 คน เมื่อเกิดโควิด-19 ขึ้น รายได้ต่อเดือนลดลง ต้องปิดบริการ 4 สาขา เพื่อลดรายจ่ายและบริหารต้นทุน สิ่งที่สำคัญอันดับแรกในการรับมือคือ สติและความเร็วในการจัดการและปรับตัว

จากนั้นต้องเริ่มตั้งรับเชิงรุก ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอด โดยที่ยังสามารถดูแลพนักงาน เพิ่มการรักษาความปลอดภัยและ ความสะอาดตามนโยบายและมาตรการของรัฐ 

อันดับแรกคือ การเพิ่มช่องทางการขายใหม่ การให้บริการ Delivery แต่คุณภาพและรสชาติของอาหารจากครัวที่ร้านไปถึงบ้านลูกค้าต้องเหมือนเดิม ต้องมีการพัฒนาอาหารแช่แข็งที่ให้ลูกค้านำกลับบ้านได้ ในขณะเดียวกัน เมนูที่นำเสนอต้องราคาไม่สูงแต่คุณภาพดี ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

อีกสิ่งที่ร้านต้องปรับตัวและใช้ความสร้างสรรค์ คือ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้วัตถุดิบจากต่างประเทศหายาก ราคาสูง แต่นั่นกลับเป็นโอกาสให้เรากลับมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งในประเทศไทยมีของดีเยอะมาก จึงถือเป็นการส่งเสริมผลผลิตของคนไทยด้วยกัน

ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน คือ กำลังใจสำคัญ

ณัฐธยาน์ เล่าว่า การมีสติ คิดเร็ว ทำเร็ว เป็นส่วนสำคัญ แต่การได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารในด้านการเงินก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเช่นกันที่ช่วยพยุง SME ที่มีปัญหา และไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากที่ไหน 

ตั้งแต่เกิดวิกฤตใหม่ๆ ทีเอ็มบี ได้แสดงความห่วงใย เข้ามาเสนอความช่วยเหลือตั้งแต่ต้น ทำให้ร้านสามารถตั้งรับได้อย่างรวดเร็ว

บทเรียนสำคัญของการทำธุรกิจคือ สภาพคล่องเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการได้รับ Soft Loan ทำให้สามารถตั้งหลักในการทำธุรกิจ จากนั้นก็สามารถคิดและปรับตัวได้อย่างทันท่วงที

“ความช่วยเหลือ เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ Coffee Beans by Dao มั่นใจ ตั้งรับและกลับมารุกได้อย่างรวดเร็ว และมีความหวังที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้”

สถาบันการเงินพร้อมสนับสนุน SME

เสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี บอกว่า การช่วยเหลือ SME เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของธนาคาร เพราะ SME มีส่วนสำคัญมากในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ และธุรกิจอาหารก็เป็นธุรกิจที่สำคัญมากเพราะมีร้านอาหารหลายแสนร้านทั่วประเทศ และมีการจ้างงานรวมแล้วหลายล้านคน อีกทั้งซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องมากมาย ถ้าธุรกิจร้านอาหารปิดตัว ผลกระทบจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ธนาคารทีเอ็มบี และธนชาต มองเห็นปัญหานี้และต้องการช่วย SME ได้อย่างทันท่วงที เพื่อผ่อนหนักเป็นเบา

“เราพร้อมจะเป็นพันธมิตรที่คอยสนับสนุนให้ SME ก้าวข้ามสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ พร้อมฟื้นตัวโดยเร็ว เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นต่อไป”

ความช่วยเหลือ เช่น การให้เงินทุนหมุนเวียน หรือ Soft Loan เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจ 

ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถตั้งรับกับสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ อยู่รอดและฟื้นตัวได้ ถือเป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจอื่นๆ หนึ่งในนั้นคือร้าน Coffee Beans by Dao

สรุป: แน่นอนว่า New Normal คือความปกติใหม่ที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน ดังนั้น SME ทุกรายต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ธนาคารทีเอ็มบี และธนชาต จึงถือว่าช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่สามารถได้ช่วยเหลือ SME อย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา