Citi กำลังพิจารณาขายธุรกิจ Consumer Banking ในทวีปเอเชีย 12 ประเทศ รวมถึงที่ไทยด้วย

Citi กำลังพิจารณาตัดสินใจที่จะขายธุรกิจบุคคลธนกิจ หรือ Consumer Banking ในทวีปเอเชีย 12 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย หลังจากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับการเงินของสหรัฐนั้นทำให้สถาบันการเงินต้องยกเครื่องโครงสร้างธุรกิจใหม่หมด

Citi Thailand ซิตี้ แบงก์
ภาพจาก Shutterstock

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Citi สถาบันการเงินจากสหรัฐอเมริกากำลังตัดสินใจที่จะขายธุรกิจบุคคลธนกิจ หรือ Consumer Banking ในทวีปเอเชีย 12 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย และกำลังอยู่ในขั้นตอนการหาผู้ซื้อธุรกิจเหล่านี้ในแต่ละประเทศ หลังจากที่กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับการเงินของสหรัฐนั้นทำให้สถาบันการเงินต้องยกเครื่องโครงสร้างธุรกิจใหม่หมด

ธุรกิจบุคคลธนกิจของ Citi มีธุรกิจไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต ซึ่งมีลูกค้ามากถึง 16 ล้านราย รวมถึงธุรกิจบริหารความมั่งคั่งที่มีลูกค้า 400,000 ราย โดยนอกจากทวีปเอเชีย 12 ประเทศแล้ว ยังรวมทวีปยุโรปและตะวันออกกลางอีก 5 ประเทศ ซึ่งสถาบันการเงินรายนี้กำลังพิจารณาการขายธุรกิจเช่นกัน

อย่างไรก็ดีโฆษกของ Citi กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า CEO คนใหม่ที่กำลังจะรับตำแหน่งอย่าง Jane Fraser กำลังมีการพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจของสถาบันการเงินรายนี้ รวมถึงการหาวิธีการที่จะผสานหน่วยธุรกิจเข้าด้วยกัน ซึ่งตอนนี้ Citi ต้องใช้เวลาเพื่อพิจารณาตัวเลือกต่างๆ

สำหรับผลประกอบการของ Citi ในปี 2020 ที่ผ่านมานั้นมีรายได้รวม 74,298 ล้านเหรียญสหรัฐ มีกำไรจากการดำเนินการ 10,201 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2019 ที่ผ่านมา จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้สถาบันการเงินจากสหรัฐรายนี้ต้องตั้งสำรองหนี้เพิ่มมากขึ้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ