บลจ. CIMB Principal เปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่เป็น Principal หลังจาก CIMB ขายหุ้นเพิ่มให้

อุตสาหกรรมกองทุนรวมมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อ พรินซิเพิล ไฟแนนเชียลประกาศรีแบรนด์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal Financial Group with CIMB

พรินซิเพิล ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Principal Financial Group) ประกาศปรับโฉมธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงในประเทศไทย โดยเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“Principal”)

พรินซิเพิล เป็นพันธมิตรของ CIMB มาเป็นเวลากว่า 15 ปี ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่า 608,000 ล้านบาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2019 ในปี 2018 พรินซิเพิลได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 60 โดย CIMB Group ยังคงรักษาสัดส่วนที่ร้อยละ 40

ปัจจุบันธนาคารไทยส่วนใหญ่มักจะมีบริษัทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีธนาคารนั้นๆ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมธนาคารได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ทำให้ธนาคารไทยเริ่มมีการขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนออกไป เช่นกรณีของ ธนาคารทหารไทย ได้ขายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย ให้กับพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย

นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชื่อใหม่ๆ เริ่มเข้ามาหาลูกค้าในเอเชียเป็นจำนวนมากขึ้นด้วย เช่น การซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่อจากธนาคาร หรือการเปิดกิจการใหม่ เนื่องจากตลาดกองทุนรวมในทวีปเอเชีย ยังมีการเติบโตที่สูง รวมไปถึงสินทรัพย์ของมหาเศรษฐีในเอเชียยังเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีโอกาสขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมได้มากขึ้นด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com