จุฬาฯ เปิด 7 คอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ คนนอกเรียนได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้เวลาเรียน 2 เดือนจบ

ไม่เสียเงินและไม่ต้องไปมหาวิทยาลัย เพราะในยุคนี้จะเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ ล่าสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิด 7 คอร์สธุรกิจออนไลน์ บุคคลภายนอกเรียนได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้เวลาเรียนเพียง 2 เดือนเท่านั้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Photo: Shutterstock

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด 7 คอร์สธุรกิจออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้

วิชาที่ 1 : การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม ว่าด้วยเทคนิคการลดต้นทุน

ผู้สอนคือ รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ (ข้อมูลผู้สอน)

วิชาที่ 2 : พื้นฐานโปรแกรม Excel

สอนฟังก์ชั่นพื้นฐาน Excel ต่าง ๆ เช่น COUNTIF, FREQUENCY ตลอดจนสอนการสร้างกราฟ

ผู้สอนคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย (ข้อมูลผู้สอน)

วิชาที่ 3 : โปรแกรม Excel ขั้นสูง

การใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP, Pivot Table ใน excel

ผู้สอนคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย (ข้อมูลผู้สอน)

วิชาที่ 4 : System Thinking for Business

รายละเอียดของผู้สอนไม่ได้มีการระบุไว้

วิชาที่ 5 : Effective Business Presentation with Power Point

รายละเอียดของผู้สอนไม่ได้มีการระบุไว้

วิชาที่ 6 : กลยุทธ์นวัตกรรม & การสร้างธุรกิจใหม่

ผู้สอนคือ รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ (ข้อมูลผู้สอน)

วิชาที่ 7 : การตลาดบริการ ธุรกิจบริการต่าง ๆ จะพัฒนาการให้บริการและทำการตลาดได้อย่างไร

ผู้สอนคือ อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล (ข้อมูลผู้สอน)

รายละเอียดการเรียนคอร์สธุรกิจออนไลน์

  • ใช้ระยะเวลาในการเรียน 2 เดือน
  • เปิดให้บุคคลภายนอกเรียนฟรี

วิธีการสมัคร

  • ในวันที่ 2 เมษายน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จะเริ่มรับสมัคร
  • จำกัดจำนวนเพียง 500 คนต่อ 1 วิชาเท่านั้น แต่จะเลือกเรียนกี่วิชาก็ได้
  • ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต้องติดตามจาก Facebook ของ SPACE by Chulalongkorn Business School เท่านั้น

ที่มา – SPACE by Chulalongkorn Business School

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา