ทางการจีนบอก ใครฉีดวัคซีนที่ผลิตจากจีน จะขอวีซ่าเข้าประเทศง่ายขึ้น

vaccine china sinovac

วัคซีนจีน ใบผ่านทางที่ทำให้เข้าประเทศได้ง่ายขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกระทรวงการต่างประเทศในฮ่องกงระบุว่า ทางการจีนได้ลดหย่อนกฎเกณฑ์ในกระบวนการให้วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนขอรับวีซ่าเข้าประเทศจีนในฮ่องกงสำหรับบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อย

การลดหย่อนกฎเกณฑ์ในกระบวนการอนุมัติวีซ่าดังกล่าว เริ่มต้นไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา บุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนและสามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนจะสามารถขอวีซ่าโดยมีข้อบังคับต่างๆ เทียบเท่ากับช่วงก่อนการระบาดเท่านั้น และไม่ต้องแสดงผลทดสอบโควิด-19 ที่เป็นลบอีกด้วย

ผู้ที่เข้าเงื่อนไขในการขอวีซ่าผ่านช่องทางดังกล่าวคือผู้ที่ต้องการกลับเข้าไปทำงานในประเทศจีน และอาจครอบคลุมถึงบุคคลที่ต้องการเข้าประเทศด้วยเหตุผลเรื่องครอบครัว เช่น กลับอยู่กับครอบครัว ต้องดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว เยี่ยมญาติ หรือเข้าร่วมงานศพ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการพูดถึงในประกาศว่าจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนที่ผลิตโดยประเทศอื่น และไม่ได้พูดถึงผู้ที่ลงทะเบียนขอรับวีซ่าเข้าประเทศจีนจากพื้นที่อื่นนอกเหนือจากฮ่องกง

ที่มา – Insider, Nikkei Asia

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

รชต สนิท - Content Creator at Brand Inside | Social (in)justice, International Development, and Creative Economy.