GDP จีนไตรมาสแรกปี 2019 โต 6.4% ดีกว่านักวิเคราะห์คาดไว้

GDP ไตรมาส 1 ปี 2019 ของประเทศจีนเติบโตสูงถึง 6.4% ดีกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ โดยได้ผลดีจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลจีน

ภาพจาก Pexels

รัฐบาลจีนเปิดเผยตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนว่าไตรมาสแรก GDP ของจีนเติบโตที่ 6.4% เท่ากับไตรมาส 4 ของปี 2018 ที่ผ่านมา ดีกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 6.3% โดยได้ภาคการผลิตที่ฟื้นกลับมาอีกครั้ง ขณะเดียวกันภาคค้าปลีกก็กลับมาเติบโตได้อีกเช่นกัน

เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ได้ออกมาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตอยู่ในช่วง 6 ถึง 6.5% ในปีนี้ และได้กล่าวในงาน Boao Forum Asia ว่า “รัฐบาลจีนมีเครื่องมือไว้รองรับถ้าหากเศรษฐกิจภายในประเทศย่ำแย่ลง”

ผลของ GDP ไตรมาสที่ 1 นี้เป็นผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลังจากที่รัฐบาลจีนเริ่มมองเห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วงต้นปี 2019 ตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนมีอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วง สาเหตุสำคัญยังมาจากเรื่องของสงครามการค้า ทำให้รัฐบาลจีนต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบการเงินโดยการลด RRR รวมไปถึงการลดภาษี ฯลฯ

Yifan Hu นักเศรษฐศาสตร์จาก UBS Global Wealth Management กล่าวกับ CNBC ในเรื่องนี้ว่า นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเริ่มส่งผลแล้ว แม้ว่าจะมีการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในเรื่องการค้า แต่เธอก็คาดว่าจีนจะยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

ขณะเดียวกัน Credit Suisse ประมาณการ GDP ของประเทศจีนในปีนี้จะเติบโตที่ 6.3% สำหรับผลของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะส่งผลต่อเนื่องไปสู่ไตรมาส 2 แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่หลังจากปลายไตรมาส 3 แล้วผลของนโยบายดังกล่าวจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเท่าเดิม

ที่มาCNBC, CNN, Business Today

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com