ไม่ง้อทรัมป์ จีนหันหน้าค้าขายกับอาเซียนแซงหน้าอเมริกาครั้งแรก

หลังสงครามการค้าร้อนแรง ร้อนแรงจนจีนหันมาทำการค้ากับอาเซียนหรือเหล่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าสหรัฐอเมริกาแล้ว ในไตรมาสแรกของปี 2020 จีนส่งออกสินค้าราว 4.78 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 15.22 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2019 ราว 13%

โควิด-19 คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้มูลค่าการค้าโลกลดลง

จีนส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ ราว 14% ขณะที่สหรัฐยังมีจีนเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดเจ้าเดียว อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2017 ก็ทำให้การค้าของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงลดลงเนื่องจากการขึ้นภาษีตอบโต้กันไปมาในอัตราที่สูงขึ้น

ขณะที่การค้าของจีนและสหรัฐฯ เริ่มเสื่อมถอยลงแต่การค้าระหว่างจีนกับสิบประเทศอาเซียนกับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ปี 2020 ไตรมาสแรกจีนส่งออกมายังอาเซียนราว 16% ถือเป็นครั้งแรกของการค้าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เติบโตมากกว่าสัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐฯ

เมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนทั้งหมดแล้ว พบว่าจีนส่งออกไปยังเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุด หลังความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ท้นสมัย จากที่เคยนำเข้าสินค้าจากจีนเพียง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาทในปี 2001 เพิ่มเป็น 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.9 ล้านล้านบาทในปี 2019 เรียกได้ว่าขณะที่สหรัฐฯ กับจีนมีการค้าระหว่างประเทศลดลง แต่จีนกับอาเซียนกลับมีการค้าระหว่างประเทศเติบโตสูงขึ้น

ที่มา – Quartz

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา