รัฐมนตรีต่างประเทศจีนย้ำ ไม่เคยคิดแทนที่สหรัฐ มหาอำนาจอันดับ 1 ของโลก

ฝ่ายจีนออกมาตอบโต้สหรัฐฯ ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ แม้จะมีเกมยื้อขอคืนดีด้วยการใช้ตัวแทนกลุ่มธุรกิจให้เป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าสานประโยชน์ให้ตัวเองไปด้วยในแง่ของการพยายามเพิ่มแรงดึงดูดให้บริษัทสัญชาติสหรัฐฯ เข้าไปลงทุนเพิ่ม

Chinese Foreign Minister Wang Yi addresses reporters as U.S. Secretary of State John Kerry listens at the Ministry of Foreign Affairs in Beijing, China, following a bilateral meeting on May 16, 2015. [State Department Photo/Public Domain]
ล่าสุด Wang Yi รัฐมนตรีต่างประเทศต้องออกมาตอบคำถามสื่อผ่าน Xinhua News Agency ว่า จีนไม่ได้มีเจตนาแทนที่สหรัฐฯ หรือคิดเทียบสหรัฐฯ หรือขึ้นมาแทนสหรัฐฯ เลย สิ่งที่สหรัฐฯ พยายามทำอยู่ในปัจจุบัน (ที่มีการโจมตีต่อเนื่อง) จีนมองว่า เป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดสงครามเย็นรอบใหม่ และกดดันนานาประเทศให้เกิดการแบ่งขั้วอีกครั้ง เหมือนเมื่อครั้งที่สงครามเย็นเคยเป็นมา 

 

Wang Yi ระบุว่า ทุกวันนี้ จีนไม่ใช่อดีตสหภาพโซเวียต ไม่ได้มีเจตจำนงที่จะขึ้นมาแทนที่สหรัฐฯ หรือกลายเป็นสหรัฐฯ เสียเอง จีนไม่ส่งออกอุดมการณ์ (อาทิ ประชาธิปไตย เสรีนิยม สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม ฯลฯ) จีนไม่เคยแทรกแซงกินการภายในของประเทศใดเลย จากนั้น จีนก็อ้างถึงข้อความที่เป็นถ้อยแถลงของบรรดาคนที่เป็นระดับผู้นำของสหรัฐฯ ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Mike Pompeo รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Robert O’Brien ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ (แม้กระทั่ง William Barr รัฐมนตรียุติธรรมฯ ก็มีเอี่ยวเช่นกัน)

Chinese President Xi Jinping
ภาพจาก Shutterstock

Wang ระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายกำลังเผชิญกับความท้าทายของใหญ่นับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมา Wang มองว่า รากของปัญหามาจากนักการเมืองชาวอเมริกันมีอคติ ต่อต้านจีน ตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีน ใช้อำนาจทำให้จีนแปดเปื้อน เหล่านี้ ล้วนเป็นข้ออ้างในการต้านจีนทั้งนั้น   

ที่มา – CNBC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา