จีนโค่นอเมริกาขึ้นเป็นอันดับ 1 เผยแพร่งานวิจัยด้านวิทย์ฯ และวิศวกรรมมากที่สุดในโลก

มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NSF) เผย ปี 2018 มีงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเผยแพร่จากทั่วโลกรวม 2,555,959 ชิ้น เพิ่มจากทศวรรษที่แล้วมากถึง 1,755,850 ชิ้น งานวิจัยนี้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นต่อปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4% 

จำนวนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่เผยแพร่จากทั่วโลก ข้อมูลจาก National Science Foundation, World Economic Forum

ในรอบ 10 ปี จีนมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านนี้เพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่า ในปี 2008 สหรัฐฯ เผยแพร่งานวิจัยอยู่ที่ 394,979 ชิ้น จีนอยู่ที่ 249,049 ชิ้น ขณะที่ปี 2018 จีนเผยแพร่งานวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น 528,263 ชิ้นแซงหน้าสหรัฐอเมริกาที่มีงานวิจัยอยู่ที่ 422,808 ชิ้น อินเดียตามมาเป็นอันดับ 3 อยู่ที่ 135,788 ชิ้น สหภาพยุโรปรวมกันทั้งหมดได้ 622,000 ชิ้น 

ภาพจาก National Science Foundation

ถ้าเทียบสัดส่วนจากทั้งโลก จีนจะอยู่ที่ 20.67% สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 16.54% อินเดียอยู่ที่ 5.31% เยอรมนีอยู่ที่ 4.08% ญี่ปุ่นอยู่ที่ 3.87% สหราชอาณาจักรอยู่ที่ 3.82% รัสเซียอยู่ที่ 3.19% อิตาลีอยู่ที่ 2.79% เกาหลีใต้ 2.60% ฝรั่งเศส 2.60% บราซิล 2.35% แคนาดา 2.35% สเปน 2.13% ออสเตรเลีย 2.10% อิหร่าน 1.89% และสภาพยุโรป 24.34%

ภาพจาก National Science Foundation: เส้นแบ่งตามรายได้ของประเทศ (สีฟ้า: ประเทศที่รายได้สูง, สีแดง: ประเทศที่รายได้ปานกลางระดับสูง สีเหลือง: ประเทศรายได้น้อย)

จีนใช้เวลาในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมถึง 10 ปีถึงขึ้นแซงสหรัฐอเมริกาได้ แต่ก็เป็นการเติบโตที่รวดเร็ว ในด้านความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ถือว่าสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นทำได้ค่อนข้างดี ขณะที่จีนและอินเดียเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ถ้านับ 10 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2008 ถึงปี 2018 งานวิจัยด้านนี้เติบโตขึ้นมากจาก 1.8 ล้านชิ้นเป็น 2.6 ล้านชิ้น 

ภาพจาก National Science Foundation

ภาพด้านบนนี้ สะท้อนให้เห็นจำนวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในญี่ปุ่นที่มีทิศทางเติบโตต่อเนื่องในจำนวนที่ไม่มาก อินเดียก็เช่นกัน แต่จีนมีทิศทางที่เติบโตมากขึ้น ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่สหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกามีทิศทางที่คงที่ ไม่ค่อยเติบโตนัก ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันนับตั้งแต่ปี 2005

ภาพจาก National Science Foundation

ภาพจากด้านบนนี้ สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนี้ เทียบกับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อินเดีย และญี่ปุ่น จะเห็นว่าจีนเติบโตสูงขึ้นมาก ขณะที่หลายประเทศมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นอินเดียที่ค่อยๆ เติบโตขึ้น

งานวิจัยที่เผยแพร่โดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสะท้อนให้เห็นว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวการแพทย์ ธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปยังเชี่ยวชาญในด้านทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ

ขณะที่จีนนั้น เชี่ยวชาญในด้านเกษตรศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ วิศวกรรม วัสดุศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และฟิสิกส์ 

ที่มา – WEF, NSF 

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา