จีนสั่งแบนหนังสือเรียนจากต่างประเทศ ตำราต้องผ่านการตรวจสอบ นักเขียนต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์รัฐ

การประท้วงต่อเนื่องยาวนานในฮ่องกงส่งผลแล้ว! จีนสั่งคุมเข้มประชาชนมากขึ้นผ่านการแบนหนังสือเรียนและวรรณกรรมจากต่างประเทศ ไม่ให้มีการจัดจำหน่าย จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบก่อน ตำราต้องประกอบด้วยอุดมการณ์และแนวคิดที่มาจากมาร์กซิสม์-เลนินนิสม์ เหมา เจ๋อตง เติ้ง เสี่ยวผิง สี จิ้นผิง ไม่ให้มีความคิดที่เหยียดชาติ ชังชาติสอดแทรกอยู่

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ภาพจาก Shutterstock

จีนสั่งแบนไม่ให้นำหนังสือเรียนจากต่างประเทศรวมถึงวรรณกรรมคลาสสิคมาสอนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพราะบรรดาตำราเรียนจากต่างประเทศมักจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองจากชาติตะวันตกปะปนอยู่ 

ใจความสำคัญที่เป็นไกด์ไลน์สำหรับการแบนตำราจากต่างประเทศนี้ มีทั้งการกำหนดให้ตำราในการเรียนต้องสะท้อนถึงเจตจำนงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีน ทั้งมาร์กซิสม์และค่านิยมพื้นฐานของรัฐ 

ต้องสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมหลักของสังคมนิยม ความรักชาติ ความภาคภูมิใจในระบบและวัฒนธรรมตัวเอง เพื่อนำไปสู่ความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติจีน โรงเรียนต้องเคร่งครัดต่อนโยบายของรัฐและท้องถิ่น 

การปรับปรุงแก้ไขตำราในการเรียนการสอน ควรประกอบไปด้วยทฤษฎีที่มาจากผู้นำรุ่นก่อนๆ อาทิ มาร์กซิสม์-เลนินนิสม์, เหมา เจ๋อตง, เติ้ง เสี่ยวผิง, ทฤษฎีสามตัวแทน (Three Represents) และแนวคิดของสี จิ้นผิงที่ถือเป็นจีนยุคใหม่ 

ให้ระวังอิทธิพลที่มาจากอุดมการณ์ททางการเมืองแบบผิดๆ ชี้แนะแนวทางให้นักเรียนมองโลกให้ถูกต้องตามแบบสังคมนิยม เนื้อหาในการสอนควรออกแบบให้มีเหตุมีผล นักเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต้องมีความคิดเห็นเชิงบวก 

ตำราเรียนต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ ไม่ให้มีลักษณะเหยียดชาติหรือชังชาติ ต่อต้านชาติ ไม่ให้มีการเหยียดเพศ อาชีพ ไม่มีการโฆษณาเชิงพาณิชย์หรือการโฆษณาแฝง 

China Student
ภาพจาก Shutterstock

ผู้เขียนตำราต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่รัฐกำหนด อาทิ เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัดความดูแลของจีน ทีมผู้เชี่ยวชาญจะต้องคุ้นเคยกับตำราเรียนของจีน มีประสบการณ์ในการเขียนตำราเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีแหล่งทุนสำหรับเผยแพร่ผลงานที่ชัดเจน การันตีได้ 

ตำราเรียนจะต้องผ่านการรีวิวและตรวจสอบจากองค์กรของพรรค ผู้เขียนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนว่าสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยอมรับสังคมนิยมแบบจีน ให้ความสำคัญกับค่านิยมหลักของพรรค มีมุมมองต่อประเทศ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทฤษฎี และนโยบายจีนในทิศทางที่ถูกต้อง 

ที่มา – CNN, State Council Department Documents 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา