เศรษฐา ทวีสิน CEO บมจ. แสนสิริ ลาออกจากทุกตำแหน่งของบริษัท ให้ อภิชาติ จูตระกูล ขึ้นแทน

เศรษฐา ทวีสิน
เศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)

รายงานข่าวจาก บมจ. แสนสิริ แจ้งว่า เศรษฐา ทวีสิน ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

มีผลนับตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป และบริษัทได้ให้ นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนตำแหน่งที่ลาออก จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

อ้างอิง // Set

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา