Central Retail เตรียม IPO แน่นอนแล้ว ปรับโครงสร้างใหม่ นำหุ้น Robinson ออกจากตลาดหลักทรัพย์

Central Retail เตรียมนำบริษัทเข้า IPO ในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอนแล้ว หลังจากบริษัทได้ประกาศที่จะนำห้าง Robinson ออกจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มก่อนที่จะ IPO

Robinson Department Store
ภาพจาก Shutterstock

Central Retail ได้ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Robinson ได้เตรียมนำหุ้นของ Robinson ออกจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ และบริษัทเตรียมที่จะนำหุ้นของ Central Retail เข้า IPO แทนในเร็วๆ นี้

สำหรับการปรับโครงสร้างนั้น Central Retail จะรวบรวมกิจการค้าปลีกทั้งหมดในเครือเข้าด้วยกันหมด เช่น

  • Robinson
  • Familymart
  • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
  • Supersport
  • Central Marketing Group หรือ CMG
  • ไทวัสดุ
  • เพาเวอร์บาย
  • Tops Supermarket

นอกจากกิจการในประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้รวมไปถึงกิจการค้าปลีกในต่างประเทศของบริษัทอย่าง ห้าง Rinacente ในประเทศอิตาลี เหงียนคิม และ บิ๊กซี ในประเทศเวียดนาม ฯลฯ

เหตุผลของการ IPO ตัว Central Retail บริษัทมองว่ามีช่องทางค้าปลีกที่หลากหลายช่องทาง กิจการทั้งในไทยและต่างประเทศ จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมค้าปลีกในอนาคตได้

โดยราคารับซื้อหุ้น Robinson เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นเพิ่มทุนของ Central Retail อยู่ที่ราคา 66.50 บาท โดยจะไม่มีการชําระค่าตอบแทนในรูปของตัวเงิน (No Cash Alternative) หลังจากนี้จะต้องรอผุ้ถือหุ้นอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นอีกที และไม่มีผู้คัดค้านเกิน 10% ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

รายได้ของกลุ่ม Central Retail รายงานในเอกสารที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2561 ที่ผ่านมามีรายได้อยู่ที่ 206,078 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9,536 ล้านบาท ขณะที่รายได้ในไตรมาส 1 ของปี 2562 อยู่ที่ 53,626 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,434 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่ม Central Retail คือกลุ่มจิราธิวัฒน์

ที่มา – รายงานของบริษัทผ่านทางตลาดหลักทรัพย์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ