เซ็นทรัล รีเทล เข้าซื้อกิจการบริษัทแม่ของ OfficeMate ร้านหนังสือ B2S มูลค่า 12,160 ล้านบาท

Central Retail ประกาศเข้าซื้อกิจการของ COL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ OfficeMate และร้านหนังสือชื่อดังอย่าง B2S เป็นมูลค่า 12,160 ล้านบาท

ออฟฟิศเมท (OfficeMate)
ภาพจาก Shutterstock

บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าหลังจากมีการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำการซื้อกิจการของ บมจ. ซีโอแอล (COL) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกิจการร้านหนังสือ B2S และ OfficeMate เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,160 ล้านบาท

โดยราคาเสนอซื้อหุ้นของ COL จะอยู่ที่ราคาหุ้นละ 19 บาท โดยแหล่งเงินที่นำมาใช้ซื้อกิจการนั้นมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและเงินกู้จากสถาบันการเงิน

สำหรับเหตุผลการเข้าซื้อ COL ของ CRC นั้นบริษัทได้ให้เหตุผลว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ และกลุ่มสินค้าของบริษัทไปยังธุรกิจร้านค้าปลีกเฉพาะทางซึ่งจำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ สื่อบันเทิง และสินค้าไลฟ์สไตล์ได้ ซึ่งสินค้ากลุ่มเหล่านี้มีโอกาสเติบโตในอนาคตผ่านกิจการของ Office Mate และ B2S ขณะเดียวกัน COL ก็ยังมีช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย เช่น ออนไลน์ รวมไปถึงผ่านบริการทางโทรศัพท์

นอกจากนี้ CRC เองยังมองไปถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เช่น กลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็นลูกค้าของ OfficeMate หรือกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นลูกค้าของ B2S ด้วย นอกจากนี้ยังทำให้ CRC เองเกิดการประหยัดต่อขนาด (​Economy of Scale) ในการบริหารและจัดการสินค้าที่มีอยู่ การซื้อสินค้าร่วมกันในบางรายการ เป็นต้น

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ