ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์: Central ภูเก็ตถูกสั่งปิดชั่วคราว 7 วัน ทำความสะอาด Deep Cleaning ตรวจโควิดเข้ม

Central ภูเก็ตถูกสั่งปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคมถึงวันที่ 2 สิงหาคมตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โดยมีมาตรการดังนี้

  • ดำเนินการตรวจเชิงรุกพนักงานและร้านค้าทั้งศูนย์การค้าฯ เพื่อความมั่นใจกว่า 3,500 คน พร้อมแยกกลุ่มเสี่ยง กักตัว 14 วัน
  • ปฏิบัติการ Extra Deep Cleaning ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทุกจุด ทั่วทั้งพื้นที่
  • ดำเนินการให้ร้านค้าทุกร้านทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุกจุดภายในร้าน และเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11:00 น.

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด มีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ดังต่อไปนี้

  • สั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ตและเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตทุกส่วน
  • รวมถึงสั่งปิดร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกประเภท เพื่อทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สถานที่และทุกส่วนของห้าง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK)
  • ให้ปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม สนามกีฬาแบดมินตัน ตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ให้จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยยึดหลักเดิม 1คนต่อ 4 ตารางเมตร
  • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 100คน  เว้นแต่ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค
  • หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี  หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา