เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ประกาศงดแจกถุงพลาสติกทุกวันอังคารและทุกวันที่ 4 ของเดือน

หลังพบว่าลูกค้ารักษ์โลกนำถุงผ้ามาช็อปปิ้งถี่ขึ้น ไม่เพียงแค่ทุกวันที่ 4 ของเดือนเท่านั้น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเพิ่มวันงดแจกถุงหูหิ้วพลาสติกเพิ่มในทุกวันอังคาร ดีเดย์ เดือนมิถุนายน 2562 พร้อมรับคะแนน The1 (เดอะวัน) 8 คะแนน

นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกในไทยที่ชูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการประกาศงดแจกถุงหูหิ้วพลาสติกในทุกวันที่ 4 ของเดือน กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ลูกค้าและคนทั่วไป ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากลูกค้าและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ปฏิเสธถุงหูหิ้วพลาสติกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุกวันที่ 4 และวันอื่นๆ จนทำให้สามารถลดปริมาณถุงหูหิ้วพลาสติกได้มากกว่า 30 ล้านใบในปี 2561

เพื่อร่วมลดปริมาณขยะพลาสติกให้ได้เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้ประกาศเพิ่มวันงดแจกถุงหูหิ้วพลาสติกเพิ่มในทุกวันอังคาร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562 สำหรับในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562 จะงดแจกถุงหูหิ้วพลาสติกเพิ่มอีก 1 วัน และเพียงช็อปสินค้าครบ 800 บาทขึ้นไป รับฟรีถุงช็อปปิ้งมูลค่า 19 บาท

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา