หลังจบโควิด ออฟฟิศยังอยู่ แต่ปรับรูปแบบให้เข้ากับการทำงานนอกออฟฟิศมากขึ้น

CBRE ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน เผย แม้แนวโน้มการทำงานในอนาคตจะเปลี่ยนไป แต่ความต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานยังมีอยู่ บริษัทจะปรับพื้นที่ให้เหมาะกับการทำงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยืดหยุ่นต่อการทำงานนอกออฟฟิศ

CBRE office market
ภาพจาก Shutterstock

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มุมมองด้านพื้นที่การทำงานในตลาดอาคารสำนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากขึ้น ข้อมูลของ CBRE พบว่า ช่วงก่อนปี 2558 บริษัทส่วนใหญ่เน้นการขยายพื้นที่สำนักงานตามงบประมาณของบริษัทเป็นหลัก ขณะที่ช่วงปี 2558-2562 ทิศทางการขยายพื้นที่สำนักงานได้เปลี่ยนจากการขยายพื้นที่ตามงบประมาณเป็นการขยายพื้นที่สำนักงานตามความคุ้มค่าโดยพิจารณาจากความสามารถในการเติบโตของธุรกิจและพนักงาน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ทิศทางของตลาดอาคารสำนักงานเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง บริษัทต่างๆ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงจากเช่าพื้นที่สำนักงานมากขึ้น โดยธุรกิจในกลุ่มโฆษณา การแพทย์ ยานยนต์ และกฎหมาย มีการควบรวมหรือลดขนาดพื้นที่สำนักงานลงสูงสุด 30% ขณะที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ และบริษัทแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมีการขยายพื้นที่สำนักงานสูงสุด 100% และขยายตัวมากถึง 200% ในบริษัทแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์

CBRE office market 63

ชาญวิชญ์ พสุวัต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการออกแบบโครงการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เผยว่า แม้การมาของโควิด-19 จะทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดคำถามต่อความจำเป็นของการมีพื้นที่สำนักงานในอนาคตแต่เมื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แนวความคิดเรื่องการมีพื้นที่สำนักงานนั้นยังมีอยู่ แต่ต้องสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถใช้พื้นที่สำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกำหนดกลยุทธ์ในการใช้พื้นที่สำนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ภายในปี 2568 แนวโน้มการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานจะเปลี่ยนไปมีรูปแบบการผสมผสานการทำงานนอกพื้นที่สำนักงานมากขึ้น

CBRE ชี้ว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ มีการทบทวนแผนการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานใหม่ โดยจัดลำดับความสำคัญและการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ให้ตอบโจทย์กับความเป็นอยู่ของบุคลากร แนวทางธุรกิจ การทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและประสบการณ์ของพนักงาน

เพิ่มเติมทิศทางการทำงานและรูปแบบการเข้าออฟฟิศที่เปลี่ยนไป:

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา