ร่วมงานกับ Brand Inside

บริษัท แบรนด์ อินไซด์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ข่าวธุรกิจ Brand Inside ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

Content Writer

 • เขียนบทความด้านธุรกิจ การตลาด การเงิน ฯลฯ นำเสนอต่อผู้อ่าน Brand Inside
 • มีทักษะด้านการเขียน การนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและน่าสนใจ
 • รับสมัครทั้ง Full-time และ Part-time

Video Editor

 • สร้างสรรค์ Video Content เพื่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ รวมถึงวิดีโอแบบ Live
 • มีทักษะด้านการตัดต่อวิดีโอ งานกราฟิก และเอฟเฟคต์ด้านภาพ รวมถึงความสามารถในการเล่าเรื่องและลำดับภาพ

Graphic Designer

 • สร้างสรรค์กราฟิกประกอบบทความ รวมถึงสื่อต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียล
 • มีทักษะด้านการออกแบบกราฟิก การนำเสนอข้อมูล

Account Executive

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในด้านโฆษณาและความร่วมมือด้านเนื้อหา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการดูแลลูกค้า

Digital Marketing

 • บริหารแคมเปญทางการตลาด ในทุกช่องทาง โดยใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก
 • มีความเข้าใจสื่อโฆษณาออนไลน์ (ad networks) และสื่อโซเชียล
 • มีประสบการณ์ในเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google Analytics

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดและส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ Wongnai Careers