รัฐไทยอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์แล้ว แถมเตรียมจัดพื้นที่ให้เสพกระท่อมได้ด้วย!

หลัง “กัญชา” เริ่มถูกยอมรับให้ใช้เพื่อรักษาโรค ที่สุดแล้วรัฐไทยก็ต้านกระแสนี้ไม่ไหว เพราะล่าสุดที่ประชุมสนช. ได้เห็นชอบต่อร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ที่แก้ไขให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ แถมให้เสพใบกระท่อมได้ด้วย

กัญชา
กัญชา

ผ่านวาระที่ 2 ก่อนเข้าขั้นตอนประกาศราชกิจจาฯ

สำหรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบในวันนี้ (25 ธ.ค.) มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำให้ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เช่นกัญชา และกระท่อมสามารถผลิต, จำหน่าย และเสพได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ทั้งหมดนี้ทำได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น

เพราะในตัวร่างระบุไว้ว่าหากมีไว้ไม่เกินจำเป็นที่ไว้ใช้รักษาโรคเฉพาะตัว พร้อมได้หนังสือรับรองการใช้งานจากผู้อนุญาต เช่นแพทย์ และทันตแพทย์ก็จะไม่ผิดกฎหมาย รวมถึงการมีไว้ใช้เพื่อปฐมพยาบาลในการคมนาคมบนยานพาหนะต่างๆ ก็จะถูกยกเว้นทางกฎหมายเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ผู้ที่อนุญาตให้จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองมีเพียงกระทรวง, ทบวง, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องอยู่ในประเทศไทย และไม่เคยทำผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษด้วย

ขณะเดียวกันตัวพ.ร.บ. ยังระบุว่า คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สามารถปลูกพืชที่อยู่ในยาเสพติดประเภท 5 ได้ในพื้นที่ที่กำหนดได้เช่นกัน แต่ไม่ใช่กับกระท่อมที่ป.ป.ส. มีสิทธิ์ประกาศให้บางพื้นที่ตามที่เหมาะสมเป็นพื้นที่เสพกระท่อมได้โดยไม่ผิดพ.ร.บ. ฉบับแก้ไขนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามการครอบครองยาเสพติดประเภท 5 ยังมีโทษอยู่ เช่นหากมีเกิน 10 กก. จะถูกกำหนดว่ามีเพื่อจำหน่าย และถ้าไม่ได้อนุญาตตามพ.ร.บ. นี้ ก็จะถูกจำคุก 1-15 ปี ปรับ 1 แสน-1 ล้านบาท ที่สำคัญพ.ร.บ. ฉบับนี้ยังต้องรอลงพระราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายด้วย

อ้างอิง // สนช.

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา