แคนาดาเปิดลงทะเบียน eTA คนไทยที่เคยขอวีซ่าแคนาดาแล้วไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องขอวีซ่าซ้ำก็เข้าประเทศได้

เคยไปเที่ยวแคนาดามาแล้วก็ไปอีกได้ไม่ต้องขอวีซ่าซ้ำ แคนาดาเปิดให้นักท่องเที่ยวที่ถือพาสฟอร์ตบางประเทศรวมถึงไทยที่เคยมีวีซ่าแคนาดาแล้วลงทะเบียน Electronic Travel Authorization หรือ eTA เพื่อเดินทางเข้าแคนาดาซ้ำโดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว

ประเทศที่สามารถลงทะเบียน eTA ได้มีหลายประเทศ เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ อาร์เจนติน่า บราซิล โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้

  1. เป็นผู้ที่เคยมีวีซ่าแคนาดาในช่วงไม่เกิน 10 ปีที่ผ่านมาหรือเป็นผู้ถือวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกาอยู่ในปัจจุบัน
  2. ต้องการอาศัยในแคนาดาเพื่อการท่องเที่ยวหรือธุรกิจไม่เกิน 6 เดือน
  3. ต้องการเดินทางเข้าแคนาดาทางเครื่องบินหรือเปลี่ยนเครื่องที่แคนาดาโดยถือพาสฟอร์ตของประเทศที่สามารถลงทะเบียน eTA ได้

ทั้งนี้ ผู้ที่ถือวีซ่าแคนาดาอยู่ในปัจจุบัน สามารถเดินทางเข้าแคนาดาโดยเครื่องบินได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน eTA จนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ ส่วนผู้ที่ไม่ได้เดินทางเข้าโดยเครื่องบินยังต้องขอวีซ่าแบบเดิม

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและต้องการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาซ้ำสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ eTA 

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา