เซ็นทรัล รีเทล เตรียมเพิ่มสัดส่วน ไข่จากแม่ไก่ไม่ถูกขังกรง อีกเทรนด์อาหารปลอดภัย

อาหารที่ปลอดภัยและกระบวนการผลิตอาหารที่รับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิภาพของสัตว์ กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด เซ็นทรัล รีเทล ได้ประกาศแผนเพื่อร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare เชิญชวนให้เกษตรกรและผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ร่วมมือกันพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

cage free eggs

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรง (Cage-Free Eggs) ซึ่งเริ่มมีตลาดรองรับและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเซ็นทรัล รีเทล ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนจำหน่ายไข่ไก่เคจฟรีจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรง (Cage-Free Eggs) ในร้านท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เป็น 50% ภายในปี 2568

สำหรับแผนที่ กลุ่มเกษตรกรและผู้เลี้ยงไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรง (Cage-Free eggs) เพื่อให้แม่ไก่มีความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ถูกเลี้ยงโดยจำกัดให้อยู่ในพื้นที่แคบ เพราะการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ นอกจากแม่ไก่จะได้รับอาหาร น้ำที่เพียงพอ ยังส่งผลให้แม่ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างอิสระมีปฏิสัมพันธ์กันเอง ไม่เกิดความเครียด ทำให้แม่ไก่มีสุขอนามัยที่ดี สุขภาพแข็งแรง สามารถผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดการเลี้ยง สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกคนว่าจะได้รับประทาน ไข่ไก่ที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นสินค้าที่มาจากกระบวนการเลี้ยงตามหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) ได้แก่

  1. อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)
  2. อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)
  3. อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease)
  4. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress)
  5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา