รู้จัก Bully Insurance แผนประกันภัยใหม่ในญี่ปุ่นที่คุ้มครองลูกหลานเวลาถูกรังแกที่โรงเรียน

ด้วยในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการ Bully หรือรังแกกันที่โรงเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ปกครองค่อนข้างวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำให้มีบริษัทประกันในญี่ปุ่นแห่งหนึ่งปิ๊งไอเดียทำแผนประกันเพื่อคุ้มครองเด็กที่ถูกรังแกที่โรงเรียนซะเลย

bully
เด็กถูกรังแก // ภาพ pixabay.com

จ่าย 767 บาท/เดือนก็ไม่ต้องกลัวเมื่อถูกรังแก

เมื่อปี 2560 ทางกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นพบว่ามีการแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับการทำร้ายกันในโรงเรียนระหว่างช่วงชั้นอนุบาล, ประถม และมัธยมถึง 4.1 แสนกรณี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น 90,000 กรณี แสดงให้เห็นถึงเรื่อง Bully หรือการทำร้ายกันในโรงเรียนยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก

และถึงหน่วยงานต่างๆ จะพยายามออกมาตรการมาแก้ไขเรื่องนี้ มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก ทำให้ผู้ปกครองในญี่ปุ่นค่อนข้างกังวล และเป็นห่วงบุตรหลานเมื่อไปโรงเรียน แต่เรื่องดังกล่าวจะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปเมื่อ Yell บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งได้ออกแผนประกันภัยใหม่ออกมาเพื่อคุ้มครองเรื่องนี้โดยเฉพาะ

สำหรับแผนประกันดังกล่าวชื่อว่า Bully Insurance หรือประกันภัยในกรณีถูกทำร้ายในโรงเรียน โดยผู้สนใจสามารถชำระค่าเบี้ย 2,640 เยน/เดือน (ราว 767 บาท) เพื่อคุ้มครองบุตรหลานทั้งในแง่กฎหมาย และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เมื่อถูกทำร้ายที่โรงเรียน หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างป้องกันตัวจากการทำร้าย

ขณะเดียวกันตัวแผนประกันภัยดังกล่าวยังเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นอีกด้วย และเชื่อว่าน่าจะไม่มีประเทศไหนออกแบบแผนประกันภัยในลักษณะนี้ ในทางกลับกันการออกแผนประกันดังกล่าวก็เป็นที่ถกเถียงในญี่ปุ่นว่ามันเหมาะสมหรือไม่ เพราะแทนที่จะแก้ไขที่ต้นเหตุผ่านการอบรมจากผู้ปกครอง กลายเป็นต้องเอาประกันภัยมาคุ้มครองแทน

สรุป

แม้มันจะเป็นเรื่องใหม่ และคุ้มครองทิศทางการ Bully ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี แต่ส่วนตัวเชื่อว่าการอบรมสั่งสอนของผู้ปกครอง และการเฝ้าระวังของคุณครูน่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไม่มากก็น้อย ส่วนถ้ามองในประเทศไทย หากแผนประกันนี้เกิดขึ้นจริง ก็น่าจะเหมาะสมกับข่าวการตีกันของนักเรียนอาชีวะไม่น้อย

อ้างอิง // Soranews24

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา