กทม.เผยร่างงบกทม.ปี 66 ขึ้นเว็บไซต์ ผู้ว่าชัชชาติ เน้นย้ำปชช.เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบได้

ผู้ว่าฯชัชชาติ เปิดร่างบประมาณรายจ่ายปี 66 รวมเกือบ 8 หมื่นล้านบาท ระบุชัดประชาชนต้องมีสิทธิ์เข้าถึงเเละตรวจสอบข้อมูลได้

เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นวันเเรกที่ทางคณะทำงานของผู้ว่ากรุงเทพมีการเปิดเผยข้อมลูบนเว็บไซต์ออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลเเละเพิ่มหมวดหมู่การค้นหา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด 

โดยจากการตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th/organization/20000000 หากจำแนกเป็นตามกลุ่มค่าใช้จ่าย  จะพบว่าร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ดังนี้

  • งบบุคลากร           28,648,917,797  
  • งบดำเนินงาน          14,187,496,306
  • งบลงทุน                13,294,120,391 
  • งบเงินอุดหนุน           5,272,268,680
  • งบรายจ่ายอื่น         13,643,787,726
  • งบกลาง                 3,953,409,100

รวมงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2566  ทั้งสิ้น 79,000 ล้านบาท 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า การปรับปรุงเว็บไซต์เเละเปิดเผยข้อมูลต่าง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าข้อมูลงบประมาณว่าใช้เกี่ยวกับอะไร รวมทั้งเรื่อง Open Contract โดยนำสัญญาต่างๆ ที่เปิดเผยได้มาเปิดเผยเพื่อให้เห็นความโปร่งใสและแนวทางว่าเป็นอย่างไร

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา