ประกาศ Brand Inside Forum 2020: New Workforce เลื่อนจัดงานเป็นวันที่ 11 ส.ค.​2020

ประกาศเลื่อนงาน Brand Inside Forum 2020: New Workforce

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน และเพื่อความปลอดภัยของผู้มาร่วมงาน ทีมงานได้เลื่อนการจัดงาน Brand Inside Forum 2020: New Workforce เป็นวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ (จากวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563)

สำหรับผู้ที่มีบัตรเข้าร่วมงานแล้วสามารถเก็บบัตรของท่านไปใช้ในวันและเวลาดังกล่าวได้

ส่วนผู้ที่ซื้อบัตรเข้าร่วมงานและไม่สะดวกมาร่วมงานในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สามารถขอคืนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 (ภายใน 18:00 น.)

โดยดูรายละเอียดการขอคืนเงินได้ที่ >> http://go.eventpop.me/Brandinsideforum2020

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา