สำรวจธนาคารปิดสาขา 5 เดือนแรก ธนาคารไหนปิดมากที่สุด

การปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ได้รับความสนใจมาตลอดในช่วง 5 ปีหลังมานี้ ทั้งจากกระแส Digital Disruption คนไปใช้บริการสาขาน้อยลง เพราะการมาถึงของ Mobile Banking เหลือบางบริการเท่านั้นที่ต้องไปถึงสาขา ซึ่งสาขาที่ได้รับความนิยมก็มักจะอยู่ในห้างสรรพสินค้า เพราะสะดวกสบาย เปิดบริการ 7 วัน

ดังนั้น ลองมาสำรวจกันว่า 5 เดือนแรกของปี 2564 ธนาคารพาณิชย์หลักๆ แต่ละแห่งปิดสาขาไปมากน้อยแค่ไหน

bank

กรุงเทพ-กรุงไทย-กรุงศรีฯ-กสิกรไทย-ไทยพาณิชย์ ลดลงเล็กน้อย

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่าง ม.ค. ถึง พ.ค. 64 ระบุว่า

  • ธนาคารกรุงเทพ ปิด 2 สาขา ลดลงจาก 1,128 ปัจจุบันเหลือ 1,126 สาขา
  • ธนาคารกรุงไทย ปิด 1 สาขา ลดลงจาก 981 ปัจจุบันเหลือ 980 สาขา
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปิด 11 สาขา ลดลงจาก 671 ปัจจุบันเหลือ 660 สาขา
  • ธนาคารกสิกรไทย ปิด 1 สาขา ลดลงจาก 862 ปัจจุบันเหลือ 861 สาขา
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิด 6 สาขา ลดลงจาก 854 ปัจจุบันเหลือ 848 สาขา

ถือว่ามีการปิดสาขาเพียงเล็กน้อย เนื่องจากก่อนหน้านี้ตลอดปี 63 ธนาคารทั้ง 4 แห่งมีการปิดสาขาไปพอสมควรแล้ว ดังนั้นในปี 64 จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีเพียงธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ที่มียังจำนวนสาขาอยู่ในระดับ 1,126 สาขา

หากดูข้อมูลย้อนหลังตลอดปี 63 พบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีจำนวนสาขาลดลงมากที่สุด 174 สาขา ตามมาด้วยธนาคารกรุงไทยลดลง 87 สาขา ดังนั้นในปีนี้จึงไม่เห็นความเคลื่อนไหวในการปิดสาขามากนัก

ttb ควบรวม ทหารไทย-ธนขาต ให้บริการ 668 สาขา

ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ประกาศการควบรวมสำเร็จในเดือน ก.ค.​64 เป็นที่เรียบร้อยกลายเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ttb มีจำนวนสาขาให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 457 เป็น 668 สาขา

ส่วนธนาคารรายย่อยในไทยอื่นๆ มีการปรับลดสาขาลงเล็กน้อย เช่น ธนาคารซีไอเอ็มบี ปิด 2 สาขา จาก 59 เหลือ 57 สาขา, ธนาคารทิสโก้ ปิด 2 สาขา จาก 58 เหลือ 56 สาขา, ธนาคารยูโอบี ปิด 2 สาขาจาก 148 เหลือ 146 สาขา, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปิด 3 สาขา จาก 108 เหลือ 105 สาขา เป็นต้น

สรุป

5 เดือนแรกของปีนี้ ธนาคารส่วนใหญ่มีการปิดสาขาลงเล็กน้อย เพราะส่วนใหญ่จะปิดไปตั้งแต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ การพัฒนา Mobile Banking ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มบริการประเภทตู้อัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น ส่วนการปิดสาขาโยกพนักงานไปทำงานอื่นๆ ก็เป็นส่วนของการปรับปรงองค์กรให้เหมาะสมกับการให้บริการต่อไป

ที่มา – ธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา