[สรุป] แบงก์ชาติแก้เกณฑ์สินเชื่อบ้านให้กู้ง่ายขึ้นแถมเลื่อนใช้ 1 เม.ย. 62

จากข่าวใหญ่ที่แบงก์ชาติจะออกเกณฑ์ใหม่มาคุมเข้มสินเชื่อบ้านในต้นปี 2562 ล่าสุดออกมาบอกว่าจะเลื่อนการบังคับใช้เป็น 1 เม.ย. 2562 แถมยังแก้เงื่อนไขให้คนที่กู้บ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงของสินเชื่อได้ง่ายขึ้น จริงหรือ?

ธปท.ยอมผ่อนเกณฑ์คุมสินเชื่อบ้าน เลื่อนบังคับใช้ 1 เม.ย. 62

จาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บอกว่า จากที่รับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อบ้าน) มีข้อสรุป 3 ข้อ ได้แก่

 1.  ธปท.กำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สำหรับคนที่ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป และที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป
  – หากซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และผ่อนชำระหลังแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจะต้องวางเงินดาวน์ 10%
  – แต่ถ้าผ่อนชำระบ้านหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือต้องการกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ที่ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องวางดาวน์ 20%
  – หากจะซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไป จะต้องวางดาวน์ 30% ในทุกระดับราคา
 2. เมื่อแบงก์จะให้สินเชื่อบ้านวงเงินที่ปล่อยกู้ลูกค้าต้องนับรวมสินเชื่อ Top-up (สินเชื่อเพิ่มเติม) ที่ใช้หลักประกันเดียวกันในวงเงินที่ลูกค้าของกู้ เช่น สินเชื่อเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพื่อตกแต่งบ้าน ต้องไม่เกินมูลค่า 100% ของหลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน
  แต่ไม่รวม (1) สินเชื่อที่ใช้ชำระเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้และประกันวินาศภัย ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงของทั้งผู้กู้และสถาบันการเงิน และ (2) สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจ SMEs เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อย
 3. เลื่อนวันบังคับใช้เกณฑ์นี้เป็นวันที่ 1 เม.ย. 2562 (จากเดิมที่เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2562)

ธปท.มั่นใจเกณฑ์ใหม่ไม่กระทบคนซื้อบ้านเพื่ออยู่

โดยเกณฑ์นี้จะไม่กระทบคนที่ซื้อบ้านหลังแรกไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่กระทบคนที่กู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินตนเอง และไม่กระทบการรีไฟแนนซ์คนที่ผ่อนบ้านเพียง 1 หลัง ซึ่งการรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยในทุกกรณีต้องใช้ราคาประเมินใหม่เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน

เป้าหมายในการปรับปรุงเกณฑ์นี้คือ เพื่อดูแลประชาชนที่ต้องการกู้ซื้อบ้าน ให้ซื้อบ้านในราคาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันยกระดับมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ

สรุป

แบงก์ชาติปรับเกณฑ์ของสินเชื่อบ้านใหม่ ทำให้คนที่ยังผ่อนบ้านหลังแรกเกิน 3 ปี แต่อยากจะซื้อบ้านหลังที่ 2 (ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท) ต้องวางเงินดาว์น 10% ส่วนคนที่ยังผ่อนบ้านหลังแรกไม่ถึง 3 ปี แต่อยากซื้อบ้านหลังที่ 2 ต้องวางดาวน์ 20% ส่วนใครที่อยากกู้ซื้อบ้านหลังที่ 3 ไม่ว่าราคาเท่าไร (หลังที่ 1-2 ยังผ่อนแบงก์อยู่) ต้องวางดาว์น 30% ส่วนเกณฑ์นี้จะเริ่มใช้ 1 เม.ย. 2562 นี้แล้ว

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา