ผู้ว่าการธปท. กล่าวสุนทรพจน์เน้นนโยบาย 3 ข้อ พร้อมสนับสนุน FinTech

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน Bangkok FinTech Fair 2018 ได้อย่างน่าสนใจ โดยเน้น 3 ประเด็นใหญ่ๆ ซึ่ง FinTech สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

ภาพโดย วัชรวิชญ์ ภู่ดอก

วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงประเด็นสามเรื่องสำคัญๆ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ FinTech ที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชาวไทยดีขึ้น

นโยบาย 3 ข้อ ที่จำเป็นกับประเทศไทย

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญของ 3 ข้อที่จำเป็นเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินในประเทศไทย

 1. ผลิตภาพ (Productivity) เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เน้นย้ำ เพราะการที่ยกระดับผลิตภาพเป็นผลมาจากเรื่องของโครงสร้างประชากร ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องของแรงาน โดยประเทศไทยต้องทำอย่างไรที่จะทำให้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพในชีวิตประชาชน โดยเฉพาะปัจจุบันที่การเพิ่มผลิตภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในยุคที่การค้านั้นขยายไปทั่วโลก รวมไปถึงเรื่อของ E-commerce ด้วย
 2. ภูมิคุ้มกัน (Immunity) เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว มีความผันผวน ซึ่งเกิดจากนโยบายเศรษฐกิจหลังปี 2008 ซึ่งปัจจุบันนโยบายของธนาคารกลางกำลังกลับไปขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งเราอาจได้รับความผันผวนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
 3. การเข้าถึงทุกคน (Inclusivity) นโยบายทางการเงินอาจใช้ไม่ได้ถ้าสมมติว่าไม่คิดถึงเรื่องของการเข้าถึงทุกคน โดยเฉพาะประเทศไทยและในภูมิภาคที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ถ้านโยบายทางการเงินออกไปแล้วเกิดไม่คิดถึงเรื่องนี้ยิ่งจะทำให้เกิดข้อเสียในระยะยาว

การพัฒนาในทั้ง 3 เรื่องจะทำให้เกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับทางเศรษฐกิจและผู้คนได้ โดยการรักษาความยืดหยุ่นในเรื่องทางการเงินก็จะทำให้ตลาดทางการเงินทำหน้าที่ได้อย่างราบรื่นอีกด้วย และรวมไปถึงจำกัดความเสี่ยง

ประเทศไทยได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงเรื่องของ FinTech ในประเทศไทยที่ช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าส่วนบุคคล ซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน 3 ข้อที่ได้กล่าวไปเช่น

 1. Application การทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงสตาร์ทอัพ บนระบบ Cloud
 2. ระบบรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านออนไลน์
 3. ระบบการโอนเงินไปต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำ
 4. ระบบยืนยันตัวตนแบบ Biometric
 5. ระบบ Machine Learning ซึ่งทำให้เกิดเรื่องของการให้คะแนนสินเชื่อ
 6. ระบบใบสั่งซื้อแบบเรียลไทม์
 7. QR Code สำหรับจ่ายเงิน
 8. Promptpay

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุน FinTech

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเรื่องของ 3 ข้อข้างต้นที่ได้แก่ ผลิตภาพ ภูมิคุ้มกัน การเข้าถึงทุกคน โดยธปท. ให้คำมั่นที่ที่จะสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในสถาบันการเงิน รวมถึงผลักดันนวัตกรรมทางการเงิน แต่ขณะเดียวกันก็จะดูแลเรื่องของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย เพื่อที่ชาวไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาสุนทรพจน์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับเต็ม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา