Bootcampdemy เว็บเตรียมสอบ TCAS จับมือ มจธ. ทำสื่อเรียนรู้ผ่านมือถือ

Bootcampdemy เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และเตรียมสอบ TCAS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เซ็น MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อทำสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านมือถือ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.ปาริตา เสือพันธ์ กก.ผจก. บริษัท แกนติค จำกัด, ธนากิจ เพ็ชร์ประสาน ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท แกนติค จำกัด, ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท แกนติค จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการ “จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการลงนามร่วมกันครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ซึ่งอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นชื่อว่า Bootcampdemy

เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่มีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ในโลกออนไลน์แทนการเรียนรู้ในห้องเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย บริษัท แกนติค จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ จึงสร้างแอปพลิเคชั่น Bootcampdemy ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยแอปพลิเคชั่นนี้จะรวบรวมเนื้อหาของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อันประกอบไปด้วยบทเรียน และวีดิโอเพื่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจซึ่งใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณหาจุดแข็งกับจุดอ่อนของผู้ใช้ก่อนจะแนะนำบทเรียนเฉพาะเป็นรายบุคคลไป และคลังข้อสอบเก่าที่เมื่อทำเสร็จก็จะช่วยวิเคราะห์จุดแข็งกับจุดอ่อนให้อีกเช่นกัน ซึ่งสามารถใช้เทียบคะแนนระดับชาติเพื่อจำลองความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง โดยตัวแอปพลิเคชั่นนี้รองรับทั้งระบบ android และ ios สามารถดาวน์โหลดได้ใน app store, play store, หรือเว็บไซต์ www.bootcampdemy.com

Bootcampdemy ยึดตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ออกข้อสอบระดับชาติ เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าเนื้อหาที่อ่านและข้อสอบที่ได้ทำไปนั้นตรงกับที่จำเป็นต้องใช้อย่างแน่นอน โดยรุ่นที่ผ่านๆ มาจะเน้นไปที่รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเนื้อหา แบบฝึกหัด และข้อสอบนั้นถูกเขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และคณะครู อาจารย์ จากหลากหลายมหาวิทยาลัยชื่อดัง ทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชั่น Bootcampdemy ว่าได้รับเนื้อหาที่มีความเข้มข้นและถูกต้องจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ต่อมาทางบริษัท แกนติค จำกัด มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มเนื้อหารายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้ามา จึงประสานงานกับภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อทำการเขียนเนื้อหากับแบบฝึกหัด และมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ จึงนำมาสู่การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ “จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” อย่างเป็นทางการ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา