บุญศิริโฟรเซ่น เปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยี พลิกธุรกิจขนาดเล็ก แตกเป็นสาขาทั่วอีสาน

ธุรกิจที่เริ่มต้นจากห้องเย็นเล็กๆ ในศรีสะเกษ แตกขยายเป็นสาขาทั่วอีสานด้วยต้นทุนไม่สูง แต่มีรายได้หลายพันล้านบาท เพราะใช้เทคโนโลยีเป็น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา