BNY Mellon เริ่มนำบอทมาใช้ในธนาคาร คาดประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 3 แสนดอลลาร์ต่อปี

Bank of New York Mellon Corp ธนาคารเก่าแก่ซึ่งมีอายุ 233 ปีของสหรัฐฯ​ ได้เริ่มนำระบบบอท (bot) มาช่วยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธนาคาร

ธนาคารกล่าวว่า ระบบหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์สร้างขึ้นมาเพื่อทำงานซ้ำๆ ที่เดิมจะทำโดยมนุษย์ ตั้งแต่งานประเภทการตอบคำถามขอข้อมูลจากภายนอก ไปจนถึงระบบการแก้ไขฟอร์แมตและความผิดพลาดของข้อมูล

BNY Mellon เผยว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้เริ่มใช้บอทอีก 20 ตัว โดยการใช้ระบบ AI และระบบอัตโนมัติต่างๆ มีเหตุผลเพื่อลดค่าใช้จ่ายของธนาคาร ซึ่ง BNY Mellon คาดว่าบอทจะช่วยให้ธนาคารประหยัดเงินได้ 3 แสนดอลลาร์ต่อปี โดยการลดเวลาที่พนักงานจะต้องใช้ในการตรวจสอบและจัดการกับข้อมูลที่ผิดพลาด รวมถึงยังเป็นการช่วยเร่งระบบการจ่ายเงินให้เร็วขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งนอกจาก BNY Mellon แล้ว บอทก็เริ่มเป็นที่นิยมในธนาคารอื่นๆ เช่นกัน เนื่องจากสามารถช่วยแทนที่คอลเซ็นเตอร์ในการให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Accenture เผยว่า จากการสำรวจธนาคารหลายแห่ง ทางบริษัทก็เชื่อว่า AI จะกลายเป็นบทบาทสำคัญในอนาคตอีกประมาณ 3 ปีข้างหน้าของธนาคาร ในแง่การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ BNY Mellon เริ่มนำบอทมาใช้เพราะว่าต้องการที่จะลดงานที่ซ้ำๆ ลง เพื่อนำพนักงานไปเน้นทำงานที่แตกต่างกัน

BNY Mellon เผยว่าบอทสามารถตอบคำขอข้อมูลการเงินได้ และลดระยะเวลาการทำงานจาก 6-10 วันทำการเหลือเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น เพราะว่ากระบวนการแต่เดิมคือต้องให้คนมานั่งตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากจากระบบไอทีกว่า 6 ระบบที่แตกต่างกัน

บอทอีกแบบนั้น สามารถช่วยในการจัดการการเทรดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในแพลตฟอร์มที่ดูแลเรื่องนี้เนื่องจากปัญหาข้อมูลผิดพลาด ซึ่งบอทจะสามารถตรวจสอบสาเหตุของความผิดพลาดและจัดการแก้ปัญหาให้ได้ กระบวนการนี้สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินงานได้ถึง 30%

ที่มา – Reuters

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ bnymellon.com

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

คอลัมนิสต์ Brand Inside ผู้สนใจเรื่องของบริษัทเทคโนโลยี, ตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงด้านธนาคาร และการปรับตัวด้านเทคโนโลยีมาใช้ของบริษัทต่าง ๆ