Bloomberg ชี้ รัฐบาลไม่ควรลงทุนในสตาร์ตอัพโดยตรง แต่ควรสนับสนุนทางอ้อมแทน

ภาพจาก Startup Thailand
ภาพจาก Startup Thailand

กองบรรณาธิการของ Bloomberg เขียนแสดงมุมมองต่อนโยบายการสนับสนุนสตาร์ตอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆ ไม่ควรทำหน้าที่จ่ายเงินตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัพโดยตรง

Bloomberg ระบุว่าเงินลงทุนจากภาครัฐมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกับภาคเอกชนอย่างชัดเจน นักลงทุนเอกชนลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนเป็นตัวเงิน ในขณะที่ภาครัฐบาลต้องการลงทุนเพื่อเพิ่มการจ้างงานเป็นเป้าหมายหลัก แต่เมื่อรัฐเข้ามาลงทุนแข่งกับเอกชนในบริษัทประเภทเดียวกัน จึงสร้างปัญหาตามมาหลายอย่าง

Bloomberg มองว่าภาครัฐควรปล่อยให้กลไกตลาดทำงานแทน เพราะภาคเอกชนสามารถแบกรับความเสี่ยงว่าสตาร์ตอัพจะล้มเหลวหรือไม่ได้ดีกว่า

สิ่งที่ภาครัฐควรลงทุนคือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องบรอดแบนด์ และแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบให้คล่องตัว เช่น แก้กฎหมายเรื่องการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนให้อีคอมเมิร์ซโตเร็วขึ้น ไม่ต้องพึ่งการจ่ายเงินด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียว

สุดท้าย รัฐบาลยังต้องทำในสิ่งที่พื้นๆ แต่สำคัญคือการลงทุนด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยและ think tank ต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงานในตลาด ซึ่งจะเป็นผลดีกับสตาร์ตอัพในทางอ้อม

ที่มา – Bloomberg

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา