Bitcoin ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังราคาทะลุ 1,500,000 บาทต่อ BTC จากปัจจัยบวกหลายประการ

ราคาของ Bitcoin ยังทำราคาสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังราคาทะลุ 50,000 เหรียญสหรัฐต่อ BTC จากปัจจัยบวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสนใจของสถาบันการเงิน การเข้าซื้อ Bitcoin จากบริษัทต่างๆ

Bitcoin บิตคอยน์
ภาพจาก Shutterstock

ราคา Bitcoin ยังทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคา 51,298.0 เหรียญสหรัฐต่อ 1 BTC เพิ่มขึ้นมากถึง 4.05% ปัจจัยที่ทำให้ราคาของ Bitcoin ที่สูงมากขึ้นนั้นมาจากภาคเอกชนและสถาบันการเงินในสหรัฐสนใจที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงหลายบริษัทเองมองว่าเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินที่มีอยู่

ช่วงที่ผ่านมาบริษัทอย่าง Tesla ได้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin มากถึง 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่งผลทำให้ราคาของ Bitcoin เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการประกาศของบริษัท นอกจากนี้สัญญาณที่ทำให้ราคาของ Bitcoin สูงขึ้นอีกคือ Morgan Stanley ประกาศว่าอาจนำเงินในธุรกิจบริหารกองทุนป้องกันความเสี่ยงมาลงทุนถ้าหากหน่วยงานกำกับดูแลอนุมัติให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลได้

นอกจากนี้ยังมีข่าวเรื่องของบริษัท MicroStrategy ที่เตรียมขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับนักลงทุนเพื่อที่จะนำเงินดังกล่าวมาลงทุนใน Bitcoin และนักลงทุนสามารถที่จะแปลงหุ้นกู้ตัวเป็นหุ้นของบริษัทได้ในอนาคต

ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์จาก JPMorgan มองว่าราคาของ Bitcoin อาจเพิ่มสูงไม่ได้มากไปกว่านี้ แม้ว่าความผันผวนของราคาลดลง เนื่องจากมองว่าปริมาณของ Bitcoin มีอยู่จำกัด ขณะเดียวกันก็มองว่านักลงทุนรายย่อยซื้อ Bitcoin เพื่อเก็งกำไรเสียมากกว่า

โดยในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมามีเม็ดเงินจากสถาบันการเงินไหลเข้า Bitcoin แล้วกว่า 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ