Bill Gates: 3 สิ่งที่จะเอาชนะโควิด-19 ได้ เพิ่มการตรวจโรค รักษาเข้มข้น เร่งผลิตวัคซีน

Bill Gates หนึ่งในมหาเศรษฐีผู้ให้ความสนใจกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุด ครั้งหนึ่งเขาเคยให้ความเห็นว่านอกเหนือจากสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ ครั้งที่ 2 แล้ว โรคระบาดที่มีความรุนแรงอย่างไข้หวัดสเปนคร่าชีวิตคนไปกว่า 65 ล้านคนทั่วโลก คือความกลัวอย่างหนึ่งของเขา

WASHINGTON, DC – JUNE 24: Microsoft principle founder Bill Gates participates in a discussion during a luncheon of the Economic Club of Washington June 24, 2019 in Washington, DC. Gates discussed various topics including climate change. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

และในวันนี้สิ่งที่เขากลัวได้กลับมาเกิดขึ้นจริงอีกครั้ง กับโรคโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 3.5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งล่าสุด Bill Gates ได้ให้สัมภาษณ์มุมมองที่เกี่ยวกับโควิด-19 ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน มาตรการต่างๆ ที่แต่ละประเทศใช้ รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Bill Gates มองภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

Bill Gate เล่าว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะคาดการณ์จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเวลานี้ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่การรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร แต่ก็คาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศกำลังพัฒนาอาจสูงมาก เพราะไม่สามารถทำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้ดีเท่าประเทศอื่นๆ รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังมีไม่มากในขณะนี้อาจเป็นเพราะไม่ได้มีการตรวจสอบที่มากพอ หรือคนที่เดินทางกลับเข้ามาจากต่างประเทศและนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาด้วย อาจไม่ได้อยู่รวมกันกับคนอื่นๆ ในสังคม

หลายประเทศรับมือกับโควิด-19 ได้ดี เพราะใช้บทเรียนจากโรคระบาดครั้งก่อนๆ ภาพจาก pixabay.com

แต่ในขณะเดียวกันบางประเทศในเอเชียกลับสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี เพราะใช้ประสบการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส และโรคเมอร์สเป็นคู่มือที่จะจัดการกับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้ และไต้หวัน ที่มีการเตรียมเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA (PCR Machine) ไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการทดสอบโรค ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศใหญ่ๆ อย่างสหรัฐอเมริกาไม่สามารถทำได้ เพราะสหรัฐฯ ไม่เคยเจอการแพร่ระบาดของโรคอย่างหนักมาก่อน

3 สิ่งที่ต้องทำเพื่อเอาชนะโควิด-19

Bill Gate ให้ความเห็นว่ามี 3 สิ่งที่ต้องทำหากต้องการเอาชนะโควิด-19 ให้ได้ ถ้าอยากให้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงจนสามารถกลับมาเปิดเมืองได้ สิ่งแรกได้แก่ การเพิ่มอัตราการตรวจโรคโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด แม้ว่าจะไม่สามารถตรวจให้ได้ทุกคน แต่ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญให้ผู้ที่มีความเสี่ยงตรวจก่อน

การพัฒนาวัคซีนเป็นสิ่งที่ยาก และต้องใช้เวลา ภาพจาก pixabay.com

อย่างที่สองคือวิธีและที่จะใช้รักษาโรคโควิด-19 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายกว่าการผลิตวัคซีน เพราะใช้ระยะเวลาทดลองน้อยกว่า เช่นการใช้เลือดจากผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 เพื่อนำไปสร้างแอนติบอดี้ให้กับผู้ป่วยคนอื่นๆ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้รักษาโควิด-19 ได้

อย่างที่สามคือการผลิตวัคซีนให้ได้จำนวนมาก ซึ่งนับว่ามีความยากที่สุด เนื่องจากความซับซ้อนของส่วนผสมทางเคมี หรือแม้แต่บรรจุภัณฑ์ที่ต้องทำจากแก้วที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในเชิงเภสัชกรรมเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ของวัคซีนยังมีไม่เพียงพอ

ผลิตวัคซีนโควิด-19 ไม่ยากเท่าผลิตวัคซีน HIV

แม้ว่า Bill Gates จะแสดงความเห็นว่าการผลิตวัคซีนโควิด-19 เป็นเรื่องยากและยังต้องใช้เวลาอีกสักพัก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีวัคซีนโควิด-19 ใช้ เหมือนกับที่ไม่มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรค HIV เพราะโครงสร้างโปรตีนของโรคโควิด-19 ไม่ได้เปลี่ยนรูปไปมาเหมือนโรค HIV จึงทำให้ยังมีทางที่จะคิดค้นวัคซีนได้อยู่

ต้องจัดลำดับความสำคัญว่าใครควรได้ตรวจก่อน

อย่างไรก็ตามในขณะที่ประเทศต่างๆ ยังไม่สามารถปูพรมตรวจโรคโควิด-19 ได้มากพอ เพราะความขาดแคลนอุปกรณ์ที่จะใช้ตรวจ ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือ การจัดลำดับความสำคัญว่าใครควรได้รับการตรวจก่อน โดยควรเน้นไปที่ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือมีอาการของโรคก่อน ไม่ใช่การใช้เส้นสายของคนรู้จักเพื่อทำให้ตัวเองเข้าถึงการตรวจที่รวดเร็วกว่า

หลายประเทศเริ่มใช้สมาร์ทโฟนเพื่อติดตามตำแหน่งกลุ่มเสี่ยง ภาพจาก pixabay.com

นอกจากนี้ Bill Gates ยังได้แสดงความคิดเห็นถึงมาตรการที่แต่ละประเทศใช้เพื่อช่วยติดตามผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนว่า หากเป็นการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อช่วยจดจำสถานที่และตำแหน่งที่เคยเดินทางไป ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการติดตามคนที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการอยู่ในสถานที่เดียวกัน

แต่หากเป็นการใช้สัญญาณ Bluetooth หรือคลื่นเสียง Ultrasonic เพื่อระบุตำแหน่งคนที่อยู่ในบริเวณเดียวกันอาจไม่เหมาะสมนัก เพราะอาจไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจนเพราะสัญญาณอาจกระจายไปในวงกว้าง

ความร่วมมือระดับโลกคือสิ่งที่ Bill Gates หวัง

Bill Gates ย้อนกลับไปถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกร่วมใจกันก่อตั้งองค์กรต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามครั้งใหม่ๆ ขึ้นมาอีกในอนาคต ดังนั้นประเทศต่างๆ ทั่วโลกควรใช้วิกฤตโควิด-19 เพื่อสร้างความตระหนัก และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคแบบนี้อีก เพราะเราอาจไม่สามารถผ่านพ้นสถานการณ์แบบนี้ไปได้ จนกว่าทุกประเทศทั่วโลกจะไม่มีการระบาดของโควิด-19 อีก

สหรัฐฯ จะมีส่วนร่วมแก้ปัญหา

แม้ว่าในตอนแรก Donald Trump ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าจะใช้โควิด-19 เพื่อสร้างความขัดแย้งกับประเทศจีน โดยพยายามให้องค์การอนามัยโลกเรียกโควิด-19 ว่าไวรัสอู่ฮั่น แต่ Bill Gates แสดงความเห็นว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ ลดลง

องค์การอนามัยโลกมีบทบาทสำคัญต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลก ภาพจาก shutterstock

องค์การอนามัยโลก (WHO) มีความสำคัญในวิกฤตแบบนี้

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีหลายๆ ฝ่ายไม่พอใจการทำงานขององค์การอนามัยโลก โดย Bill Gates ได้เปรียบเทียบองค์การอนามัยโลกกับหน่วยงานดับเพลิง ว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ แต่หน่วยงานดับเพลิงมาช้า แน่นอนว่าใครๆ ก็ต้องโทษว่าเป็นความผิดของหน่วยงานดับเพลิงที่ไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้เร็วพอ แต่ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ ไม่ใช่เวลาที่จะโทษว่าเป็นความผิดของใคร

เพราะที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน แม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศต่างๆ ไม่มากก็ตาม ดังนั้นการตัดเงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้คงไม่ใช่เรื่องเหมาะสมนัก เพราะจะยิ่งทำให้องค์การอนามัยโลกทำงานได้ลำบากมากขึ้น

ที่มา – Vox

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา