Biden เตรียมบริจาควัคซีนต้าน COVID-19 ให้โลกใช้ 80 ล้านโดส

Joe Biden เตรียมบริจาควัคซีนต้านโควิด-19 ปริมาณ 80 ล้านโดสให้โลกใช้ โดยวัคซีนต้านโควิด-19 ปริมาณ 60 ล้านโดสจะเป็นวัคซีนจาก AstraZeneca ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ก็เพิ่งประกาศไปว่าจะบริจาคอย่างน้อย 20 ล้านโดสช่วงปลายเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะใช้บทบาทนำในการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนประเทศสมาชิกจาก G7 จากสหภาพยุโรปและโครงการเสาหลักแห่งวัคซีน COVAX เพื่อร่วมมือกันยุติโรคระบาดให้ได้ โดยสหรัฐฯ จะส่งวัคซีนต้านโควิด-19 ปริมาณ 80 ล้านโดสไปช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการต่อสู้กับบโรคระบาดภายในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2021 นี้ แบ่งเป็น 60 ล้านโดสเป็นวัคซีนจาก AstraZeneca และอีก 20 ล้านโดสเป็นวัคซีนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

Biden กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 อเมริกาถือว่าเป็นคลังแสงแห่งโลกประชาธิปไตยที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ชาติของเราจะเป็นคลังแสงแห่งวัคซีน 

สหรัฐฯ จะตั้งกองทุนใหม่มูลค่า 1.15 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.6 แสนล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้ประเทศรับมือกับโควิด-19 ได้ ทุนนี้จะอยู่ในกองของ American Rescue Plan นอกจากนี้ สหรัฐฯ ก็ละเว้นลิขสิทธิ์ในการผลิตวัคซีน เพื่อทำให้ประเทศต่างๆ สามารถพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ได้ และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะทำงานร่วมกับ IMF เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้ประเทศต่างๆ ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ได้ด้วยเงินทุน 6.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 20 ล้านล้านบาท

Biden Covid 19 vaccine

สหรัฐฯ จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและหุ้นส่วนที่เหลือเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อขยายการผลิตวัคซีนและจัดจำหน่ายไปทั่วโลก ในระยะสั้นก็เพื่อให้สามารถรับมือกับวิกฤตได้ ในระยะยาวเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขที่อาจขึ้นอีกในอนาคต วัคซีนนี้จะไม่จำกัดแค่หุ้นส่วน Quad เท่านั้น แต่จะจัดหาให้ทั่วโลกอย่างน้อย 1 พันล้านโดสภายในสิ้นปี 2022 ซึ่งก็รวมวัคซีนของ Johnson & Johnson ด้วย

ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ก็ให้ความช่วยเหลือประเทศที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งในอินเดีย เอเชียใต้ และลาตินอเมริกาที่มีการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ก็เป็นไปตามที่ Biden ได้กล่าวไว้ว่า อเมริกาไม่มีทางปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ จนกว่าทั่วโลกจะสามารถควบคุมโรคระบาดได้

Covid-19 Vaccines Authorized for Emergency Use

อย่างไรก็ดี Biden จะบริจาควัคซีนต้านโควิด-19 ของ Pfizer-BioNTech, Moderna และ Johnson & Johnson ซึ่งเป็นวัคซีนที่สหรัฐฯ อนุมัติให้เป็นวัคซีนที่สามารถใช้ได้เพื่อการฉุกเฉินในปริมาณ 20 ล้านโดสให้กับต่างประเทศและจะบริจาควัคซีน AstraZeneca ในปริมาณ 60 ล้านโดส ซึ่งเป็นวัคซีนที่สหรัฐฯ​ ยังไม่อนุมัติให้ใช้ภายในประเทศจนกว่าฝ่ายกำกับดูแลจะเห็นว่าวัคซีนชนิดนี้ปลอดภัย

Biden กล่าวว่า ปริมาณวัคซีน 80 ล้านโดสที่สหรัฐฯ บริจาคนี้มีปริมาณมากกว่าประเทศอื่นๆ ในโลกนี้ที่เขาบริจาคกันถึง 5 เท่า

ที่มา – The White House, The New York Times, CDC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา