การเดินทางของ “ผ้าห่มผืนเขียว” 4 ล้านผืน จาก “ความห่วงใย” สู่ 20ปี ต้นแบบสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน

จากภัยหนาวครั้งใหญ่ในไทยเมื่อ 20 ปีที่แล้วหรือราว พ.ศ.2543 อากาศทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแทบจะติดลบ และมีรายงานผู้เสียชีวิต เหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  เริ่มโครงการ‘ช้าง รวมใจต้านภัยหนาว’ พร้อมผ้าห่มผืนเขียวที่คนไทยคุ้นเคย ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ 

จนถึงตอนนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทำโครงการต้านภัยหนาวอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 20 แล้ว และครั้งนี้ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่ายพันธมิตรสานต่อโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20 ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

ปีนี้ได้ส่งมอบผ้าห่มอีกจำนวน 2 แสนผืน บรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาวให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ บุรีรัมย์

โครงการต้านภัยหนาวของบริษัทไทยเบฟ ยังเป็นแรงบันดาลใจให้หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่มาร่วมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมามอบให้กับเด็กๆ และกิจกรรมชุมชนดีมีรอยยิ้ม ที่มาเติมเต็มทักษะพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ กีฬา ดนตรี ศิลปะ

ตัวโครงการยังมีนักศึกษาในโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม หรือ Beta Young Entrepreneur มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาร่วมกิจกรรมสันทนาการ และยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร มาให้บริการตรวจรักษาสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล 

นับตั้งแต่ 20 ปีที่แล้วที่เริ่มทำโครงการ จนถึงตอนนี้ ผ้าห่มได้เข้าถึงผู้ประสบภัย 45 จังหวัดทั่วไทย 574 อำเภอ 52,367 หมู่บ้าน จำนวน 4 ล้านผืน     จนผ้าห่มผืนเขียวกลายเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยส่งมอบให้คนไทยทุกปี และยังสร้างแรงบันดาลใจให้หน่วยงานอื่นมาเข้าร่วมแบ่งปันความห่วงใยอย่างไม่สิ้นสุด

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา