ไบเออร์สด๊อรฟ ตั้งเป้าเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อการรักษ์โลก

ไบเออร์สด๊อรฟ ตั้งเป้าเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อการรักษ์โลก และผลิตครีมกันแดดนีเวียเป็นมิตรต่อปะการัง

ปัจจุบันหลายบริษัทหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผลกระกระทบที่เกิดกับโลกมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องพึ่งกระบวนการผลิตวัสดุจากธรรมชาติ  อย่าง บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลกอย่าง นีเวีย และยูเซอริน ก็คำนึงถึงความยั่งยืนของโลกใบนี้ ทั้งผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยไบเออร์สด๊อรฟตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานลง 30% ภายในปี พ.ศ. 2567 

โดย สเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ เปิดเผยว่า  เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่และเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

ทั้งผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งดำเนินไปภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน C.A.R.E.+ (Care Beyond Skin) ที่เราตั้งมั่นทำให้เกิดขึ้นเป็นที่รูปธรรมชัดเจนและเป็นต้นแบบให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน C.A.R.E.+ (Care Beyond Skin) ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสามแกนหลัก คือ ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทำธุรกิจของไบเออร์สด๊อรฟ ได้กำหนดให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค การรักษาสภาพอากาศที่ดีต่อไปสู่อนาคต การใช้ทรัพยากรที่หมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ การใช้ผืนดินอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน 

ด้วยสถานการณ์โลกร้อนที่ถือเป็นวาระสำคัญที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและนำมาเป็นประเด็นหลักในการวางแนวทางการดำเนินธุรกิจของทุกภาคส่วน 

รวมถึงการนำเสนอแนวทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Economy ในการต่อยอดธุรกิจแห่งอนาคตนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 

นับแต่ปี พ.ศ 2562 เป็นต้นมา ฐานการผลิตทั่วโลกของไบเออร์สด๊อรฟ รวมทั้งประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ 100%  โดยเป้าหมายต่อไปคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ภายในปี พ.ศ. 2567  และเดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2573

รวมทั้งการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สีเขียวที่เริ่มแล้วในผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวพรรณซึ่งเลือกใช้พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่วนผสมที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์นีเวียที่ปลอดไบโอพลาสติก 100% นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่มีสารที่ทำร้ายปะการัง เป็นต้น 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา