ทิศทางของธุรกิจความงาม ต้องสร้างแพ็คเกจจิ้งอย่างยั่งยืน

กลายเป็นทิศทางของแบรนด์ความงามระดับโลกหลายๆ แบรนด์ที่ไม่ใช่แค่พัฒนานวัตกรรมสินค้า แต่ใส่ใจไปถึงแพ็คเกจจิ้งสินค้าต้องตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนตามความคาดหวังของผู้บริโภค

ปูแนวทางกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน

ยุคนี้แค่สินค้ามีนวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวคงไม่เพียงพอแล้ว ต้องไปถึงแพ็คเกจจิ้งที่ต้องสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีแบรนด์ใหญ่ๆ ระดับโลกเริ่มตระหนัก และให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้น

จึงเกิดเป็นกลุ่มผู้ผลักดันบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมความงาม หรือ Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics  (SPICE) ก่อตั้งโดย ลอรีอัล กรุ๊ป และ ควอนติส (Quantis) บริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศโครงการผลักดันการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมความงาม โดยสมาชิกของ SPICE ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายอนาคตของบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน

SPICE ก่อตั้งโดย ลอรีอัล และ ควอนติส โดยปัจจุบันมีสมาชิก 11 ราย ได้แก่ เอวอน, คลาแรงส์, โคตี้ อิงค์, ล็อกซิทาน, แอลวีเอ็มเอช, ชิเซโด้, ซิสเล่ย์, คอสเมติก วัลเลย์ (กลุ่มทำงานเพื่อพัฒนาน้ำหอมและเครื่องสำอางในฝรั่งเศส) และ FEBEA (สมาพันธ์ธุรกิจความงามในฝรั่งเศส) SPICE ยังเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติม โดยผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ความงามสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรได้

สมาชิกของ SPICE จะทำงานร่วมกันภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจากควอนติส เพื่อพัฒนาและเผยแพร่แนวทางและข้อมูลเชิงธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่คุณค่าการบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด การพัฒนาเหล่านี้จะเป็นผลจากการทำงานร่วมกัน ซึ่งสมาชิกจะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เพื่อประโยชน์ในพัฒนา และเพื่อผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านบรรจุภัณฑ์ในระดับวงกว้างให้ประสบผลสำเร็จ

ผลงานของ SPICE จะช่วยให้อุตสาหกรรมความงามมีความก้าวหน้าที่สำคัญใน 3 ประเด็นหลัก 1.แนวทางการพัฒนากฎระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน โดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม 2.ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ตามเกณฑ์การออกแบบเชิงนิเวศ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่แนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้น 3.ตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคด้วยการปรับปรุงการสื่อสารและให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม

หัวข้อของแพ็คเกจจิ้งที่มีการพูดคุยมีหลายหัวข้อ ได้แก่ วัสดุรีไซเคิลพลาสติกชีวภาพ, กระบวนการตกแต่งบรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง, บรรจุภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่, โปรแกรมการรับกลับคืน, ความท้าทายในการรีไซเคิล และสินค้าหมดอายุ

ควอนติสจะแบ่งปันความรู้และนำการหารือในหัวข้อข้างต้นเพื่อรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของระดับความรู้ของสมาชิกเพื่อให้สามารถกำหนด ปรับใช้การดำเนินการ และสามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างชัดเจน

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา