BDMS เตรียมเปิด BDMS Wellness Clinic ปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพในอาเซียน

กรุงเทพดุสิตเวชการ เปิด BDMS Wellness Clinic วางจุดยืนเป็นศูนย์การดูแลสุขภาพ เน้นวิธีการป้องกัน แทนที่การรักษา โดยหวังเป็นแม็กเน็ตกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมารักษา ปักหมุดให้เป็นศูนย์กลางอาเซียน

เป็นที่ฮือฮาเมื่อ 2 ปีก่อน เมื่อ บจม. กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS ได้เข้าซื้อที่ดิน และอาคารโรงแรมปาร์คนายเลิศย่านถนนวิทยุ มูลค่ากว่า 1.28 หมื่นล้านบาท พื้นที่ 15 ไร่ เพื่อเนรมิตเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจร ซึ่งล่าสุดได้เผยโฉม BDMS Wellness Clinic และเตรียมเปิดให้บริการแล้ว

BDMS ได้มองเห็นเมกะเทรนด์เรื่องสุขภาพที่เป็นที่พูดถึงทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยเองก็เช่นกัน อีกทั้งประชากรโลกก็กำลังเข้าสู่งสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ทำให้มีการพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงมองเห็นโอกาสในการเปิด BDMS Wellness Clinic ใช้นวัตกรรมทางเวชศาสตร์ป้องกันและชะลอวัย (Preventive & Regenerative Medicine) หรือการป้องกันก่อนที่จะเจ็บป่วย

นำโดยทีมแพทย์ระดับสากล นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัยชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ศาสตราจารย์นายแพทย์จีรีด โวชัค(Prof. Dr.JiříDvořák) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อและประสาทวิทยาระดับโลก อดีตประธานฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ในฐานะแพทย์ประจำคลินิกระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและเวชศาสตร์การกีฬา

อีกหนึ่งปัจจัยในการเปิด BDMS Wellness Clinic นั้น เพราะได้มองเห็นศักยภาพของชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาพยาบาลในไทยเพิ่มมากขึ้น หรือเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแม็กเน็ตในการกระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ประเทศ

เรมอน ฌอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด กล่าวว่า

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์ (Medical Hub) ชั้นนำของโลก ประกอบกับการขยายตัวของโครงสร้างประชากรสูงวัยทั่วโลก และการที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามารับการรักษาหรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourist) ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 6 แสนล้านบาท และมีการเติบโตราว 8% ต่อปี ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพของเอเชีย โดยมีส่วนแบ่ง 38% ของตลาดบริการด้านสุขภาพในภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นส่วนแบ่งตลาดที่สูงเป็นอันดับ 1 และคาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดขึ้นอีก 14% ต่อปี”

ทางด้าน นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด เปิดเผยว่า

“ปัจจุบันการรักษาสุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบ Conventional Medicine คือ การรอจนป่วยแล้วจึงมารักษา หรือการรักษาที่ปลายเหตุ แม้ว่าอายุขัยเฉลี่ยของคนโดยทั่วไปสูงขึ้น แต่เป็นการอายุยืนอย่างไม่มีคุณภาพ เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรักษาโรค โดยจากสถิติขององค์การอนามัยโลก ปี 2559 พบว่าประชากรโลกในปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 71.4 ปี แต่ในระยะ 6-10 ปีสุดท้ายของชีวิตต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความเจ็บป่วย สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยทำให้มีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพิ่มขึ้นจาก 9.1 ล้านคนในปี 2559 เป็น 10.3 ล้านคนในปี 2562 และสูงถึง 23 ล้านคนในปี 2593”

BDMS Wellness Clinic คือ แนวคิดที่จะเปลี่ยนวิถีในการรักษาให้เป็นการป้องกัน มีคลินิกดูแลสุขภาพรวมกันมากที่สุดถึง 7 คลินิก ประกอบด้วย 1. แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพ – Regenerative Clinic 2. แผนกป้องกันโรคอัลไซเมอร์และพาร์คินสัน – Neuroscience Clinic 3. แผนกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก – Musculoskeletal and Sports Clinic 4. แผนกป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ – Cardioscience Clinic 5. แผนกสุขภาพทางเดินอาหารและป้องกันมะเร็งลำไส้  – Digestive Wellness Clinic 6. แผนกทันตกรรม – Dental Clinic และ 7. แผนกสำหรับผู้ต้องการมีบุตร – Fertility Clinic

และยังมี DAVIDGym Solutionอุปกรณ์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังจากประเทศฟินแลนด์ ที่มีครบถ้วนที่เดียวในเอเชีย ที่แผนกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อกระตุ้นให้ออกกำลังกาย

ตอนนี้อยู่ในช่วงของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และการตกแต่งภายใน โดยคลินิกทั้งหมดจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดทยอยให้บริการครบในปี 2561 นี้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา