ธนาคารกรุงเทพครึ่งปีแรก 2019 กำไรสุทธิโต 1% แม้รายได้มิใช่ดอกเบี้ยหดตัว 15%

ธนาคารกรุงเทพที่ภาพลักษณ์ Conservative คือปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ไม่มีฟีเจอร์หวือหวาเหมือนค่ายอื่น แต่ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2019 กำไรสุทธิยังเติบโตต่างจากแบงก์อื่นที่หดตัวเพราะอะไร?

ภาพจาก Shutterstock

ผลการดำเนินงานของธนาคารกรุงเทพ ครึ่งปีแรก 2019 มีจุดสำคัญดังนี้

กำไรสุทธิอยู่ที่ 18,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้น

โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 35,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน

แต่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 23,861 ล้านบาท ลดลง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เพราะค่าธรรมเนียมธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง และผลกระทบจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมธุรกรรมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 2.42% เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 2.34% เพิ่มขึ้นจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทุกประเภท และปริมาณเงินให้สินเชื่อเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 26,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาระบบงานเพิ่มขึ้น

ด้านสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2019 อยู่ที่ 82,148ล้านบาท เพิ่มขึ้น  2.5% จากสิ้นเดือนธ.ค. 2018

ครึ่งปีหลังทางธนาคารมองว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มโตขึ้นแต่จะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง สถานการณ์ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศหลัก และค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องส่งผลกระทบกับภาคส่งออกและการท่องเที่ยว

ความหวังอยู่ที่หากจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จจะเพิ่มความเชื่อมั่นของภาคเอกชนว่านโยบายของภาครัฐเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC มีความชัดเจน ทำให้การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น รวมไปถึงการบริโภคภาคเอกชนน่าจะขยายตัวต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา