กรุงศรีฯ งบไตรมาส 4/19 กำไรโต 5.4% มีตั้งสำรองหนี้เพิ่มขึ้น คาดปีนี้สินเชื่อโต 5-7%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน (BAY) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปี 2562 กำไรเติบโตกว่าไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว แต่ธนาคารเริ่มตั้งสำรองหนี้เพิ่มมากขึ้น

Krungsri Bank กรุงศรี
ภาพจาก Shutterstock

สำหรับกำไรสุทธิของ BAY ในไตรมาส 3 นี้อยู่ที่ 16,099 ล้านบาท เติบโตกว่าไตรมาส 4 ปีที่แล้ว 5.4% โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ลดลงจากไตรมาส 3 มาอยู่ที่ 3.52% ด้านเงินให้สินเชื่อลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปีที่แล้ว

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อยู่ที่ 19,128 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบไตรมาส 4 ปีที่แล้ว 3.4% ปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ทำให้ดอกเบี้ยลดลง เช่น ดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกับตลาดเงินลดลง ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและสัญญาทางการเงิน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย เป็นต้น

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย อยู่ที่ 9,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว สาเหตุสำคัญมาจากส่วนแบ่งกำไรจากการเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นของเงินติดล้อ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร ค่าใช้จ่ายการติดตามหนี้ลดลง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ อยู่ที่ 12,507 ล้านบาท ลดลง 9.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว จากเงินสำรองการด้อยค่าของหนี้สินลดลง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ลดลง

ในปีนี้ธนาคารคาดว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อจะอยู่ประมาณ 5-7%

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com