ธนาคารกรุงศรีอยุธยา งบปี 2020 กำไรลดลง แต่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เติบโต เตรียมนำเงินติดล้อ IPO เร็วๆ นี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน (BAY) รายงานผลการดำเนินงานของปี 2020 โดยกำไรสุทธิอยู่ที่ 23,040 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จากการตั้งสำรองหนี้เพิ่มจากปี 2019 ถึง 29.9% นอกจากนี้ธนาคารยังรายงานว่าในปีที่ผ่านมาสินเชื่อรถยนต์นั้นเติบโต

กรุงศรี
ภาพจาก Shutterstock

ในปี 2020 นี้งธนาคารกรุงศรีอยุธยามีกำไรทั้งสิ้น 23,040 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมของธนาคารอยู่ทั้งสิ้น 98,868 ล้านบาท ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ในปี 2020 อยู่ที่ 3.47% ส่วนทางด้านสัดส่วน NPL ของธนาคารอยู่ที่ 2% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2019

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อยู่ที่ 81,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2019 อยู่ 6.4% สาเหตุสำคัญมาจากเงินที่ต้องนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินลดลง ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง ขณะที่ในปีที่ผ่านมาธนาคารได้รายงานว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เติบโต

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย อยู่ที่ 32,683 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วมากถึง 27.7% ธนาคารให้สาเหตุจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลทำให้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมธุรกิจเช่าซื้อ ค่าธรรมเนียมบริการบัตร โดยในรายงานได้ชี้แจงว่าเป็นการสะท้อนการหดตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ อยู่ที่ 48,465 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 7.1% ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นั้นลดลงจาก มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรณีชดเชยให้กับพนักงานในปี 2019 ที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการด้านค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น

ขณะเดียวกันธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้ไว้เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ผ่านมาถึง 29.9% อยู่ที่ 36,664 ล้านบาท

นอกจากนี้ธนาคารได้รายงานถึงการนำบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร็วๆ นี้ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 30%

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ