BANPU ปรับแบรนด์ดิ้งรับเทรนด์โลก ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก

ล่าสุดบ้านปูฯ (BANPU) บริษัทพลังงานสัญชาติไทยที่มีอายุกว่า 35 ปี รีแบรนด์ครั้งใหญ่ นำเสนอพันธสัญญาใหม่ “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ 3 เมกะเทรนด์ คือ ความต้องการพลังงานสะอาด การบริหารห่วงโซ่อุปทานให้สั้นลง (supply chain) และการเชื่อมโยงผ่านดิจิทัล

บ้านปูฯ กับอีกหนึ่งก้าวสำคัญสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่มอบโซลูชันด้านพลังงานอย่างครบวงจร

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บอกว่า บ้านปูฯ ปรับโฉมองค์กรครั้งใหญ่ มาพร้อมพันธสัญญาใหม่ “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน ย้ำจุดยืนการเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ที่มุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ตั้งเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิก

พันธสัญญา Our Way in Energy ของเรา เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง 3 เทรนด์สำคัญของโลกคือ 1. ความต้องการพลังงานสะอาด (clean energy) 2. ความต้องการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้สั้นลง (supply chain management) เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงพลังงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และ 3. การเชื่อมโยงบูรณาการผ่านดิจิทัล (digital connectivity)

 

เราผสานระหว่างธุรกิจพลังงานแบบดั้งเดิม (เชื้อเพลิง) กับธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ (พลังงานทดแทน) เพื่อส่งมอบพลังงานตามความต้องการที่หลากหลายของสังคมและชุมชน เราวางโครงสร้างองค์กรให้ครอบคลุมทุกธุรกิจพลังงาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไปพร้อมๆ กับการลดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน” 

ด้วยโครงสร้างขององค์กรที่ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำ (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ) กลางน้ำ (ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงการค้าถ่านหิน) และปลายน้ำ (ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน) ทำให้มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ไม่สามารถส่งมอบพลังงานได้ พร้อมลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภค

ภาพจาก Shutterstock

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter

บ้านปูฯ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การบริหารจัดการ ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter เริ่มจาก Greener ซึ่งคือการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emission หรือ HELE)  ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป ขยายธุรกิจต้นน้ำที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ก๊าซธรรมชาติ และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น รวมถึงการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการพัฒนาชุมชน ขณะที่ Smarter คือการเลือกแนวทางแห่งนวัตกรรมในการแสวงหาโอกาสสร้างพลังร่วมในห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างชาญฉลาด

พลิกโฉมแบรนด์ดีไซน์ ดึงดูดคนรุ่นใหม่ เสริมวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อรีแบรนด์ เราปรับโลโก้ให้ทันสมัยขึ้น ทั้งอัตลักษณ์และกราฟิกดีไซน์ต่างๆ ของแบรนด์ เพื่อให้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนา และมีความรวดเร็ว พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย

“Font ที่บางลงดูแล้วเบาสบายตา มองเห็นความเป็น Banpu ที่หนุ่มขึ้นหล่อขึ้น

สีของโลโก้ได้มีการเพิ่มเฉดสีใหม่ๆ เข้ามา มี gradient (การไล่โทนสี) เพื่อสะท้อนถึงความกระฉับกระเฉง พร้อมเปลี่ยนแปลง แม้แต่สีน้ำเงินซึ่งเป็นสีขององค์กรก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นเฉดสีที่ทันสมัยขึ้น

ส่วนสัญลักษณ์ “Living Flame” หรือ เปลวเพลิง หมายถึงความมุ่งมั่นของบ้านปูฯ ในการสร้างสรรค์ และพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ นั้นก็มีหลากสีสันและมีไดนามิกมากขึ้น

เรียกได้ว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง โลโก้ สัญลักษณ์ และซุปเปอร์กราฟิก

นอกจากแบรนด์ดิ้งใหม่ บ้านปูฯ ยังได้นำแพลทฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการนำมาใช้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและดึงดูดมิลเลเนียล เจเนอร์เรชั่นเข้ามาทำงาน โดยปัจจุบันบ้านปูฯ มี Banpu Career ทั้งใน Facebook และ Instagram เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิด Internet of things และ digital connectivity

ไม่เพียงแต่แนวคิดด้านการเชื่อมโยงทางดิจิทัลเท่านั้น บ้านปูฯ ยังเปิดรับต่อแนวคิดยุคใหม่ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ลดระยะห่างระหว่างพนักงานและทีมผู้บริหาร เปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกับองค์กร  โดยยึดถือ Banpu Heart อันเป็นหลักคุณค่าที่องค์กรยืดถือเป็นแนวทาง ประกอบด้วย Passionate การมีใจรักในสิ่งที่ทำ Innovative การให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ วิธีการใหม่ๆ  และ Committed ความมุ่งมั่นและยืนหยัดเพื่อผลลัพธ์ของงาน

แล้วพลังบ้านปูฯ จะสามารถพัฒนาสู่พลังงานที่ยั่งยืนอย่างไร ?

ทุกๆ ประเทศต่างมีความต้องการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง บ้านปูฯ ในฐานะผู้ผลิตและพัฒนาพลังงานเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้ต่อยอดพันธกิจขององค์กร ในการเป็นผู้ส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพให้แก่ภาคธุรกิจ สังคมและชุมชน ด้วยการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นำมาสู่พันธสัญญาใหม่ “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังที่ยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อหน้าที่ขององค์กรและต่อสังคม โดยมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน เพื่อให้ภาคธุรกิจ สังคมและชุมชน สามารถเขาถึงพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

Our Way in Energy
พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา