สิ้นหวัง? แบงก์ชาติแถลง เศรษฐกิจชะลอตัว การผลิต การส่งออก การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคม 2562 พบว่า การส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวตามรายจ่ายลงทุน 

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน เป็นผลดีชั่วคราวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ การท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง

ส่งออกหดตัวต่อเนื่อง ภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้า ทั้งที่รวมและไม่รวมทองคำหดตัวร้อยละ 0.5 จากระยะเดียวกันกับปีก่อน การส่งออกสินค้าหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัว วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่ฟื้นตัว ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังหดตัว 

การส่งออกสินค้าบางหมวดขยายตัว เช่น สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ชิ้นส่วน ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ เพื่อทดแทนสินค้าจากจีน การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวตอเนื่อง ทั้งการนำเข้าสินค้าทุน ยอดขายเครื่องจักรในประเทศ ยอดจดทะเบียนรถยนต์

นำเข้าหดตัวเกือบทุกหมวดของสินค้า ภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการนำเข้าสินค้า หดตัว 9.2% จากระยะเดียวกันกับปีก่อน หดตัวเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวสูงขึ้นจากการนำเข้าเครื่องบินและแท่นขุดเจาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเช่า 

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน การใช้จ่ายประจำยังขยายตัว ที่หดตัวคือการใช้จ่ายลงทุน 

เครื่องชี้การบริโภคเอกชน ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน แต่ยังอยู่ในทิศทางชะลอตัว เดือนนี้ได้รับผลดีชั่วคราวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนและบริการขยายตัวสูงขึ้น สินค้าไม่คงทนหมายถึงสินค้าทั่วไปที่มีอายุการใช้งานต่ำกว่า 3 ปี เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เป็นต้น

ขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนและสินค้าคงทนหดตัวโดยเฉพาะรถยนต์ สอดคล้องกับกำลังซื้อที่แผ่วลงทั้งรายได้นอกภาคเกษตรกรรมที่หดตัวต่อเนื่อง 

รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงต่อเนื่อง สถาบันการเงินยังระมัดระวังการให้สินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ที่คุณภาพด้อยลง

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ขยายตัวดีต่อเนื่องที่ 12.5% จากฐานจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ต่ำจากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต และมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีน อินเดีย และไต้หวันเพิ่มมากขึ้น

นักท่องเที่ยวสัญชาติเอเชียอื่นขยายตัวดีต่อเนื่อง เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และลาว และนักท่องเที่ยวมาเลเซียขยายตัวได้เพราะผลจากการเหลื่อมเดือนของวันหยุดปีใหม่ฮินดูที่ปีนี้อยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.11% ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน อัตราเงินเฟ้อในหมวดพลังงานที่หดตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลง อัตราเงินเฟ้อคงตัว อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย

ที่มา – ธนาคารแห่งประเทศไทย (1), (2) 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์