แบงก์ชาติไฟเขียวให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลงวดปี 63 แต่ไม่เกินอัตราจ่ายของปีที่แล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลในปี 2563 นี้ได้ โดยมองว่าสถาบันการเงินของไทยยังแข็งแกร่ง แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามจ่ายปันผลเกินอัตราของปีที่ผ่านมา

ATM Bank Thailand
ภาพจาก Shutterstock

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ของสถาบันการเงิน โดยพิจารณาจากแผนบริหารจัดการเงินกองทุนและผลประเมิน Stress Test ของสถาบันการเงิน โดยยังมองว่าสถาบันการเงินในไทยยังคงมีเงินกองทุนและเงินสำรองเพียงพอรองรับสถานการณ์เลวร้ายจากการระบาดของ COVID-19 ประกอบกับสถาบันการเงินได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยการทยอยตั้งสำรองและสะสมเงินกองทุนเพิ่มเติมมาโดยตลอด

ดังนั้นเมื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทย จึงไฟเขียวให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลในปีนี้ได้ อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้า สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรที่จะมีมาตรการเชิงป้องกัน โดยให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 ได้ไม่เกินอัตราการจ่ายในปี 2562 และต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของปี 2563

นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ระบบสถาบันการเงินไทยเข้มแข็ง รักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง มีกันชนรองรับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง

ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินงดจ่ายปันผลเฉพาะกาล รวมไปถึงซื้อหุ้นคืน เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยที่กำลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยให้เหตุผลหลายประเด็นมาแล้ว

ที่มา – ธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ