แบงก์ชาติสั่ง! ปรับเปลี่ยนดอกเบี้ย SME, ดอกเบี้ยผิดชำระหนี้และคืนค่าธรรมเนียม ATM

แบงก์ชาติสั่งให้สถาบันการเงินปรับปรุงการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระประชาชนและเอสเอ็มอี ดังนี้ 

  1. การปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้เป็นธรรม (Prepayment charge) ให้คิดค่าปรับบนยอดเงินต้นคงเหลือ แทนการคิดค่าปรับจากฐานวงเงินสินเชื่อทั้งก้อน

  1. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนค่างวด (installment) ที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระ เฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดนั้น แทนการคิดบนฐานของเงินต้นคงเหลือ 

นอกจากนี้ให้สถาบันการเงินกำหนดช่วงระยะเวลาการผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้อาจมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

 

  1. ค่าธรรมเนียมบัตร ATM หรือบัตรเดบิต กรณีผู้ใช้บัตรยกเลิกการใช้บัตร ให้คืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือของบัตรแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องให้ผู้บริการร้องขอ จากเดิมไม่มีการคืนส่วนต่างหรือคืนเมื่อร้องขอเท่านั้น 

ที่มา – ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา